Visa allt om Mandolina Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 749 987 1 001 746 834 948 970 875 1 282 920
Övrig omsättning - 41 10 - 14 - 17 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -59 19 143 77 -16 55 56 7 16 87
Resultat efter finansnetto -65 19 139 60 -50 40 50 -16 6 65
Årets resultat -65 15 108 50 -50 29 39 -16 2 49
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 339 389 398 405 441 380 412 453 521
Omsättningstillgångar 226 211 138 125 137 224 75 144 214 141
Tillgångar 535 551 527 523 543 665 455 556 667 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 427 411 303 254 303 274 235 251 249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 52 21 38 168 249 110 189 238 283
Kortfristiga skulder 156 71 94 181 121 112 71 132 178 112
Skulder och eget kapital 535 551 527 523 543 665 455 556 667 661
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 153 167 89 100 87 124 90 133 143 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 27 23 16 36 34 45 33 50 104 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 749 1 028 1 011 746 848 948 987 875 1 282 920
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 749 987 1 001 746 834 948 970 875 1 282 920
Personalkostnader per anställd (tkr) 194 199 124 141 133 179 129 191 286 195
Rörelseresultat, EBITDA -12 63 191 113 17 74 89 46 58 130
Nettoomsättningförändring -24,11% -1,40% 34,18% -10,55% -12,03% -2,27% 10,86% -31,75% 39,35% -%
Du Pont-modellen -10,84% 5,26% 27,51% 14,72% -2,95% 9,02% 13,85% 2,34% 3,45% 13,16%
Vinstmarginal -7,74% 2,94% 14,49% 10,32% -1,92% 6,33% 6,49% 1,49% 1,79% 9,46%
Bruttovinstmarginal 52,20% 44,38% 47,05% 56,57% 46,52% 48,63% 41,44% 48,23% 41,81% 53,91%
Rörelsekapital/omsättning 9,35% 14,18% 4,40% -7,51% 1,92% 11,81% 0,41% 1,37% 2,81% 3,15%
Soliditet 67,66% 77,50% 77,99% 57,93% 46,78% 45,56% 60,22% 42,27% 37,63% 39,63%
Kassalikviditet 89,74% 166,20% 75,53% 58,01% 92,56% 185,71% 101,41% 96,21% 118,54% 109,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...