Visa allt om Edward Aldheimer Aktiebolag
Visa allt om Edward Aldheimer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 0 2 20 1 068 1 879 1 326 909 121 0
Övrig omsättning - - - - 410 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -2 0 -22 1 063 461 549 472 -47 -12
Resultat efter finansnetto -5 11 22 68 1 069 477 550 471 -49 0
Årets resultat -5 7 17 518 600 263 295 260 -35 115
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 204 284 260 200 0
Omsättningstillgångar 183 194 183 1 624 2 346 1 724 1 117 590 420 675
Tillgångar 183 194 183 1 624 2 346 1 928 1 401 850 620 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 145 138 1 397 1 439 939 776 631 370 496
Obeskattade reserver 0 0 0 0 637 386 269 121 0 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 49 46 228 271 603 356 99 250 165
Skulder och eget kapital 183 194 183 1 624 2 346 1 928 1 401 850 620 675
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 300 100 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 2 70 165 127 79 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 5 27 142 67 17 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 276 560 100 100 150 0 90
Omsättning 2 0 2 20 1 478 1 879 1 326 909 121 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 534 940 663 909 121 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 49 311 152 96 - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -2 0 -22 1 063 570 652 550 3 -12
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -90,00% -98,13% -43,16% 41,70% 45,87% 651,24% -% -%
Du Pont-modellen -2,73% -% 13,11% 4,19% 46,16% 24,74% 39,19% 56,00% -7,58% -%
Vinstmarginal -250,00% -% 1 200,00% 340,00% 101,40% 25,39% 41,40% 52,37% -38,84% -%
Bruttovinstmarginal -350,00% -% 100,00% 100,00% 95,88% 78,13% 96,68% 90,43% 80,99% -%
Rörelsekapital/omsättning 6 950,00% -% 6 850,00% 6 980,00% 194,29% 59,66% 57,39% 54,02% 140,50% -%
Soliditet 75,96% 74,74% 75,41% 86,02% 81,35% 63,46% 69,54% 84,48% 59,68% 74,97%
Kassalikviditet 415,91% 395,92% 397,83% 712,28% 865,68% 285,90% 313,76% 595,96% 168,00% 409,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...