Visa allt om Videokliniken Svenska AB
Visa allt om Videokliniken Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 1 424 1 555 1 810 2 525 3 783 3 431 5 164
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -46 -83 99 -347 162 174
Resultat efter finansnetto -27 -57 -90 86 -396 118 97
Årets resultat -25 -57 -74 104 -336 72 50
Balansräkningar (tkr)
2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 55 79 76 94 151 120
Omsättningstillgångar 991 992 999 966 1 253 981 908
Tillgångar 1 024 1 047 1 078 1 041 1 348 1 132 1 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 58 115 145 -4 333 261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 61 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 573 544 544 453 423 350 336
Kortfristiga skulder 368 445 419 443 929 389 387
Skulder och eget kapital 1 024 1 047 1 078 1 041 1 348 1 132 1 027
Löner & utdelning (tkr)
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 5 28 159 27 38 145 147
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 263 214 154 293 345 257 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0 0
Sociala kostnader 80 65 92 96 117 99 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 424 1 555 1 810 2 525 3 783 3 431 5 164
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 712 778 905 1 263 1 892 1 716 2 582
Personalkostnader per anställd (tkr) 179 167 225 233 277 263 336
Rörelseresultat, EBITDA 11 -19 -46 128 -278 240 246
Nettoomsättningförändring -8,42% -14,09% -28,32% -33,25% 10,26% -33,56% -%
Du Pont-modellen -0,98% -4,39% -7,70% 9,51% -25,74% 14,31% 16,94%
Vinstmarginal -0,70% -2,96% -4,59% 3,92% -9,17% 4,72% 3,37%
Bruttovinstmarginal 47,12% 44,18% 43,87% 42,14% 28,60% 41,27% 38,40%
Rörelsekapital/omsättning 43,75% 35,18% 32,04% 20,71% 8,56% 17,25% 10,09%
Soliditet 8,11% 5,54% 10,67% 13,93% -0,30% 33,30% 28,43%
Kassalikviditet 109,78% 90,79% 102,86% 78,10% 49,84% 22,11% 21,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2000 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...