Visa allt om Mistral Gruppen AB
Visa allt om Mistral Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 86 095 67 082 60 054 46 927 56 502 22 179 25 458 20 644 17 647 40 999
Övrig omsättning 262 90 - - - - - - 692 3 172
Rörelseresultat (EBIT) 2 293 1 942 4 861 5 330 8 253 789 903 992 3 094 -406
Resultat efter finansnetto 6 283 2 625 4 508 4 772 8 225 768 919 915 2 912 -647
Årets resultat 5 269 2 156 2 317 2 666 5 304 539 708 915 2 912 -647
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 157 2 838 2 237 3 960 44 28 107 225 130 61
Omsättningstillgångar 22 448 13 455 13 554 13 798 19 378 5 974 6 693 7 213 6 136 7 283
Tillgångar 22 605 16 293 15 791 17 759 19 422 6 003 6 800 7 438 6 265 7 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 178 2 698 2 942 3 426 5 560 1 956 2 216 2 409 2 602 -309
Obeskattade reserver 3 831 3 200 3 200 2 000 1 000 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 300 300 300 300 200 100 100 100 200 300
Långfristiga skulder 0 222 596 1 020 640 0 0 0 0 500
Kortfristiga skulder 12 297 9 873 8 753 11 013 12 022 3 948 4 483 4 930 3 462 6 854
Skulder och eget kapital 22 605 16 293 15 791 17 759 19 422 6 003 6 800 7 438 6 265 7 345
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 582 480 480 485 506 490 488 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 191 5 429 4 598 4 059 3 905 2 280 2 807 3 835 3 204 4 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 679 2 017 1 487 1 627 1 656 805 1 031 1 618 1 418 1 922
Utdelning till aktieägare 0 0 1 600 1 800 1 800 400 300 900 0 0
Omsättning 86 357 67 172 60 054 46 927 56 502 22 179 25 458 20 644 18 339 44 171
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 15 14 13 9 11 14 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 740 4 472 4 004 3 352 4 346 2 464 2 314 1 475 1 261 2 733
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 499 454 429 488 463 419 432 373 451
Rörelseresultat, EBITDA 2 329 1 965 4 869 5 350 8 303 829 956 1 047 3 132 329
Nettoomsättningförändring 28,34% 11,70% 27,97% -16,95% 154,75% -12,88% 23,32% 16,98% -56,96% -%
Du Pont-modellen 28,60% 16,63% 30,78% 30,26% 42,49% 13,19% 13,65% 14,05% 49,69% -5,51%
Vinstmarginal 7,51% 4,04% 8,09% 11,45% 14,61% 3,57% 3,65% 5,06% 17,64% -0,99%
Bruttovinstmarginal 13,48% 18,57% 24,22% 29,98% 30,64% 31,04% 31,17% 44,12% 57,47% 16,08%
Rörelsekapital/omsättning 11,79% 5,34% 7,99% 5,93% 13,02% 9,13% 8,68% 11,06% 15,15% 1,05%
Soliditet 40,55% 31,88% 33,57% 27,59% 32,42% 32,58% 32,59% 32,39% 41,53% -4,21%
Kassalikviditet 182,55% 136,28% 154,85% 125,29% 161,19% 151,32% 149,30% 146,31% 177,24% 106,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...