Visa allt om Hallbjens Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Hallbjens Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 3 0 9 0 62 77 65 73 73
Övrig omsättning - - - 488 - - 5 - 2 6
Rörelseresultat (EBIT) -10 -11 -16 434 -128 13 46 -16 42 43
Resultat efter finansnetto -10 -9 -9 438 -127 13 46 -14 42 42
Årets resultat -10 -9 -9 363 -127 13 46 -14 42 42
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 216 224 231 239 247 255
Omsättningstillgångar 309 319 702 716 64 183 159 132 117 70
Tillgångar 309 319 702 716 279 407 390 371 364 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 311 320 330 -33 94 81 35 49 6
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 295 295 295 295 295 295 295
Kortfristiga skulder 8 8 382 91 18 18 14 42 21 23
Skulder och eget kapital 309 319 702 716 279 407 390 371 364 325
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 0 497 0 62 82 65 75 79
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -11 -16 434 -120 21 54 -8 50 52
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -19,48% 18,46% -10,96% 0,00% -%
Du Pont-modellen -% -2,51% -% 61,17% -% 3,19% 12,05% -3,50% 11,54% 13,23%
Vinstmarginal -% -266,67% -% 4 866,67% -% 20,97% 61,04% -20,00% 57,53% 58,90%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 10 366,67% -% 6 944,44% -% 266,13% 188,31% 138,46% 131,51% 64,38%
Soliditet 97,73% 97,49% 45,58% 46,09% -11,83% 23,10% 20,77% 9,43% 13,46% 1,85%
Kassalikviditet 3 862,50% 3 987,50% 183,77% 786,81% 355,56% 1 016,67% 1 135,71% 314,29% 557,14% 304,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...