Visa allt om Lyth & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 956 2 716 2 880 2 039 2 882 2 410 2 703 1 540 1 991 1 793
Övrig omsättning 22 29 30 22 - 1 - 8 32 32
Rörelseresultat (EBIT) 51 -266 278 -159 431 391 391 192 140 50
Resultat efter finansnetto 47 -266 277 -161 426 390 386 191 139 50
Årets resultat 25 -12 146 -19 215 214 205 137 109 36
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 34 50 51 82 55 87 79 52 40
Omsättningstillgångar 986 681 1 007 1 294 1 985 1 805 1 594 992 1 591 811
Tillgångar 1 005 716 1 057 1 345 2 067 1 860 1 681 1 071 1 644 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 97 246 100 368 353 339 274 257 183
Obeskattade reserver 13 0 256 184 325 196 98 0 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 870 619 556 1 062 1 373 1 311 1 244 797 1 387 654
Skulder och eget kapital 1 005 716 1 057 1 345 2 067 1 860 1 681 1 071 1 644 851
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 458 885 592 893 707 638 668
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 1 548 1 593 1 367 821 552 500 309 54 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 484 499 427 399 431 384 380 242 186 189
Utdelning till aktieägare 0 0 137 0 250 200 200 140 120 35
Omsättning 2 978 2 745 2 910 2 061 2 882 2 411 2 703 1 548 2 023 1 825
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 591 543 576 408 721 803 901 770 996 897
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 423 368 339 474 497 530 506 416 466
Rörelseresultat, EBITDA 67 -250 301 -133 459 423 428 220 157 62
Nettoomsättningförändring 8,84% -5,69% 41,25% -29,25% 19,59% -10,84% 75,52% -22,65% 11,04% -%
Du Pont-modellen 5,07% -37,15% 26,30% -11,60% 20,85% 21,02% 23,32% 17,93% 8,52% 5,88%
Vinstmarginal 1,73% -9,79% 9,65% -7,65% 14,95% 16,22% 14,50% 12,47% 7,03% 2,79%
Bruttovinstmarginal 85,72% 82,14% 85,94% 93,67% 94,24% 96,06% 89,31% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,92% 2,28% 15,66% 11,38% 21,24% 20,50% 12,95% 12,66% 10,25% 8,76%
Soliditet 13,15% 13,55% 41,12% 17,52% 29,39% 26,74% 24,36% 25,58% 15,63% 22,77%
Kassalikviditet 113,33% 110,02% 181,12% 121,85% 144,57% 137,68% 128,14% 124,47% 114,71% 124,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...