Visa allt om Lyth & Co Aktiebolag
Visa allt om Lyth & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 291 2 956 2 716 2 880 2 039 2 882 2 410 2 703 1 540 1 991
Övrig omsättning 34 22 29 30 22 - 1 - 8 32
Rörelseresultat (EBIT) 88 51 -266 278 -159 431 391 391 192 140
Resultat efter finansnetto 82 47 -266 277 -161 426 390 386 191 139
Årets resultat 43 25 -12 146 -19 215 214 205 137 109
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 19 34 50 51 82 55 87 79 52
Omsättningstillgångar 282 986 681 1 007 1 294 1 985 1 805 1 594 992 1 591
Tillgångar 420 1 005 716 1 057 1 345 2 067 1 860 1 681 1 071 1 644
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 122 97 246 100 368 353 339 274 257
Obeskattade reserver 37 13 0 256 184 325 196 98 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 220 870 619 556 1 062 1 373 1 311 1 244 797 1 387
Skulder och eget kapital 420 1 005 716 1 057 1 345 2 067 1 860 1 681 1 071 1 644
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 458 885 592 893 707 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 740 1 548 1 593 1 367 821 552 500 309 54 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 546 484 499 427 399 431 384 380 242 186
Utdelning till aktieägare 0 0 0 137 0 250 200 200 140 120
Omsättning 4 325 2 978 2 745 2 910 2 061 2 882 2 411 2 703 1 548 2 023
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 858 591 543 576 408 721 803 901 770 996
Personalkostnader per anställd (tkr) 466 409 423 368 339 474 497 530 506 416
Rörelseresultat, EBITDA 123 67 -250 301 -133 459 423 428 220 157
Nettoomsättningförändring 45,16% 8,84% -5,69% 41,25% -29,25% 19,59% -10,84% 75,52% -22,65% -%
Du Pont-modellen 20,95% 5,07% -37,15% 26,30% -11,60% 20,85% 21,02% 23,32% 17,93% 8,52%
Vinstmarginal 2,05% 1,73% -9,79% 9,65% -7,65% 14,95% 16,22% 14,50% 12,47% 7,03%
Bruttovinstmarginal 66,23% 85,72% 82,14% 85,94% 93,67% 94,24% 96,06% 89,31% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,44% 3,92% 2,28% 15,66% 11,38% 21,24% 20,50% 12,95% 12,66% 10,25%
Soliditet 46,16% 13,15% 13,55% 41,12% 17,52% 29,39% 26,74% 24,36% 25,58% 15,63%
Kassalikviditet 128,18% 113,33% 110,02% 181,12% 121,85% 144,57% 137,68% 128,14% 124,47% 114,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...