Visa allt om Svensk Fond och Försäkring i Västerås AB
Visa allt om Svensk Fond och Försäkring i Västerås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 936 2 703 2 932 3 322 3 705 3 645 2 392 2 481 3 528 1 909
Övrig omsättning - 11 - - 41 9 23 - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -43 -60 282 559 678 76 -145 678 110
Resultat efter finansnetto -36 -37 -75 253 477 689 130 -268 671 101
Årets resultat -42 4 6 228 219 386 92 -273 424 68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 324 508 279 351 977 778 384 357 228 31
Omsättningstillgångar 320 483 3 676 1 640 1 604 904 908 1 024 1 350 453
Tillgångar 644 991 3 955 1 992 2 581 1 682 1 292 1 381 1 578 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 354 551 645 717 599 313 221 585 250
Obeskattade reserver 208 208 258 352 338 170 0 0 6 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 242 330 356 321 159 0
Långfristiga skulder 0 0 120 200 158 6 19 60 39 41
Kortfristiga skulder 323 428 3 027 796 1 127 579 606 779 788 192
Skulder och eget kapital 644 991 3 955 1 992 2 581 1 682 1 292 1 381 1 578 484
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 827 897 700 767 350 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 245 1 070 1 134 1 413 592 571 302 303 696 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 180 606 550 453 515 521 394 402 430 278
Utdelning till aktieägare 0 200 200 100 300 100 100 0 92 89
Omsättning 936 2 714 2 932 3 322 3 746 3 654 2 415 2 481 3 537 1 909
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 5 5 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 468 901 977 664 741 729 598 620 882 636
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 569 569 344 368 383 375 414 434 345
Rörelseresultat, EBITDA -22 -28 10 350 610 695 94 -124 699 138
Nettoomsättningförändring -65,37% -7,81% -11,74% -10,34% 1,65% 52,38% -3,59% -29,68% 84,81% -%
Du Pont-modellen -2,48% -3,73% -1,42% 14,76% 22,28% 40,96% 12,54% -9,56% 43,16% 22,73%
Vinstmarginal -1,71% -1,37% -1,91% 8,85% 15,52% 18,90% 6,77% -5,32% 19,30% 5,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,32% 2,03% 22,14% 25,41% 12,87% 8,92% 12,63% 9,88% 15,93% 13,67%
Soliditet 42,74% 52,09% 19,02% 45,40% 37,43% 43,06% 24,23% 16,00% 37,35% 51,65%
Kassalikviditet 99,07% 112,85% 121,44% 206,03% 142,32% 156,13% 149,83% 131,45% 171,32% 235,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...