Visa allt om Advokatfirman Karin Åkesson Rehnholm AB
Visa allt om Advokatfirman Karin Åkesson Rehnholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 813 1 494 1 612 1 120 1 244 1 324 1 197 1 154 836 729
Övrig omsättning - - - - 10 18 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 821 533 498 220 320 249 224 458 25 45
Resultat efter finansnetto 822 534 504 232 333 251 225 460 26 45
Årets resultat 515 381 296 129 187 148 130 264 19 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 17 17 17 17 18 18 18 20 5
Omsättningstillgångar 2 732 1 791 2 847 1 633 2 314 1 128 1 055 1 038 554 664
Tillgångar 2 749 1 808 2 864 1 650 2 331 1 146 1 073 1 056 575 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 235 876 650 504 566 526 508 528 313 383
Obeskattade reserver 741 582 540 419 367 294 246 199 107 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 772 349 1 674 727 1 398 326 320 329 154 175
Skulder och eget kapital 2 749 1 808 2 864 1 650 2 331 1 146 1 073 1 056 575 669
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 617 502 480 489 402 386 380 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 511 517 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 267 259 296 253 254 574 531 282 388 279
Utdelning till aktieägare 300 156 155 150 191 147 129 150 50 89
Omsättning 1 813 1 494 1 612 1 120 1 254 1 342 1 197 1 154 836 729
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 813 1 494 1 612 1 120 1 244 1 324 1 197 1 154 836 729
Personalkostnader per anställd (tkr) 793 776 913 755 744 1 064 952 677 784 662
Rörelseresultat, EBITDA 821 533 498 220 320 249 224 460 27 47
Nettoomsättningförändring 21,35% -7,32% 43,93% -9,97% -6,04% 10,61% 3,73% 38,04% 14,68% -%
Du Pont-modellen 29,90% 29,54% 17,56% 14,06% 14,29% 21,90% 21,06% 43,66% 4,52% 6,88%
Vinstmarginal 45,34% 35,74% 31,20% 20,71% 26,77% 18,96% 18,88% 39,95% 3,11% 6,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 108,11% 96,52% 72,77% 80,89% 73,63% 60,57% 61,40% 61,44% 47,85% 67,08%
Soliditet 65,95% 73,56% 37,40% 49,26% 35,88% 64,81% 64,24% 63,57% 67,83% 69,09%
Kassalikviditet 353,89% 513,18% 170,07% 224,62% 165,52% 346,01% 329,69% 315,50% 359,74% 379,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...