Visa allt om KaramellLagret i Kristinehamn Aktiebolag
Visa allt om KaramellLagret i Kristinehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 713 1 483 1 614 1 837 1 931 2 280 2 340 2 589 2 332 2 493
Övrig omsättning 115 - 5 - 61 - 13 10 2 8
Rörelseresultat (EBIT) 77 -18 8 81 18 162 69 22 -43 79
Resultat efter finansnetto 70 -26 2 76 12 154 43 8 -54 77
Årets resultat 57 3 2 46 17 84 23 4 2 55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 12 23 34 46 3
Omsättningstillgångar 446 450 553 512 527 686 733 726 497 561
Tillgångar 446 450 553 512 530 699 756 760 543 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 190 237 235 189 292 208 185 182 180
Obeskattade reserver 42 42 73 73 61 73 34 23 20 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 139 137 33 94 98 228 134 152 0
Kortfristiga skulder 112 79 106 170 185 236 286 418 190 287
Skulder och eget kapital 446 450 553 512 530 699 756 760 543 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 255 255 204 204 204 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 51 51 19 - 0 -
Löner till övriga anställda 357 327 289 - 154 72 128 153 157 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 128 85 104 - 131 127 128 140 149 161
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 120 0 0 0 0
Omsättning 1 828 1 483 1 619 1 837 1 992 2 280 2 353 2 599 2 334 2 501
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 857 742 807 - 966 1 140 1 170 1 295 1 166 1 247
Personalkostnader per anställd (tkr) 257 164 186 - 245 231 232 250 255 261
Rörelseresultat, EBITDA 77 -18 8 84 29 173 80 34 -31 83
Nettoomsättningförändring 15,51% -8,12% -12,14% -4,87% -15,31% -2,56% -9,62% 11,02% -6,46% -%
Du Pont-modellen 17,26% -4,00% 1,45% 15,82% 3,40% 23,18% 7,01% 3,16% -7,55% 14,18%
Vinstmarginal 4,50% -1,21% 0,50% 4,41% 0,93% 7,11% 2,26% 0,93% -1,76% 3,21%
Bruttovinstmarginal 42,91% 41,67% 40,27% 42,03% 39,46% 40,83% 37,05% 33,80% 31,99% 34,22%
Rörelsekapital/omsättning 19,50% 25,02% 27,70% 18,62% 17,71% 19,74% 19,10% 11,90% 13,16% 10,99%
Soliditet 62,73% 49,50% 53,15% 56,41% 44,14% 49,47% 30,83% 26,52% 36,17% 44,30%
Kassalikviditet 303,57% 407,59% 386,79% 213,53% 225,95% 246,61% 221,68% 143,06% 200,53% 140,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...