Visa allt om Step Up affärspedagogik Aktiebolag
Visa allt om Step Up affärspedagogik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 116 160 260 83 73 78 41 149 150 917
Övrig omsättning - - 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 60 177 3 -14 -36 -28 -23 -292 241
Resultat efter finansnetto -26 60 177 3 -14 -36 -27 -22 -295 238
Årets resultat -26 60 177 3 -14 -36 -27 -22 -234 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 7 29 9 13 27 43 61 80 19
Omsättningstillgångar 94 212 253 105 81 81 124 70 296 881
Tillgångar 101 219 282 115 94 108 167 131 376 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 164 234 57 55 69 101 109 100 319
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 55 48 58 39 39 66 23 275 519
Skulder och eget kapital 101 219 282 115 94 108 167 131 376 900
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 1 1 1 57 141 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 0 - 1 0 21 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 0 1 3 3 10 3 8 67 156
Utdelning till aktieägare 0 39 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 116 160 270 83 73 78 41 149 150 917
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 116 160 260 83 73 39 41 149 150 917
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 2 3 4 4 16 4 65 221 391
Rörelseresultat, EBITDA -24 62 179 16 0 -20 -10 -5 -284 252
Nettoomsättningförändring -27,50% -38,46% 213,25% 13,70% -6,41% 90,24% -72,48% -0,67% -83,64% -%
Du Pont-modellen -24,75% 27,85% 62,77% 2,61% -14,89% -33,33% -16,77% -16,79% -77,39% 26,78%
Vinstmarginal -21,55% 38,12% 68,08% 3,61% -19,18% -46,15% -68,29% -14,77% -194,00% 26,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 80,17% 98,12% 78,85% 56,63% 57,53% 53,85% 141,46% 31,54% 14,00% 39,48%
Soliditet 98,02% 74,89% 82,98% 49,57% 58,51% 63,89% 60,48% 83,21% 26,60% 40,32%
Kassalikviditet 9 400,00% 385,45% 527,08% 181,03% 130,77% 207,69% 187,88% 304,35% 107,64% 169,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...