Visa allt om Järva Hunddagis AB
Visa allt om Järva Hunddagis AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 10 16 10 20 34 56 98 188 240
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -47 1 1 1 -7 -7 -4 18 8 21
Resultat efter finansnetto -47 1 1 1 -7 -7 -4 18 8 21
Årets resultat -47 1 1 1 -7 -7 -4 18 8 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 1 4 4 3 1 9 26 44 21 96
Tillgångar 1 4 4 3 1 9 26 44 21 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -116 -69 -69 -71 -72 -64 -57 -53 -71 -79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 74 74 74 74 69 79 79 76 96
Kortfristiga skulder 14 0 0 0 -1 5 5 18 16 80
Skulder och eget kapital 1 4 4 3 1 9 26 44 21 97
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 - - 0 - 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 10 16 10 20 34 56 98 188 243
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - - - 0 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 240
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 63
Rörelseresultat, EBITDA -47 1 1 1 -7 -7 -4 18 9 25
Nettoomsättningförändring -40,00% -37,50% 60,00% -50,00% -41,18% -39,29% -42,86% -47,87% -21,67% -%
Du Pont-modellen -4 700,00% 25,00% 25,00% 33,33% -700,00% -77,78% -15,38% 40,91% 38,10% 21,65%
Vinstmarginal -783,33% 10,00% 6,25% 10,00% -35,00% -20,59% -7,14% 18,37% 4,26% 8,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 10,00% 25,00% 61,76% 58,93% 78,57% 89,36% 96,25%
Rörelsekapital/omsättning -216,67% 40,00% 25,00% 30,00% 10,00% 11,76% 37,50% 26,53% 2,66% 6,67%
Soliditet -11 600,00% -1 725,00% -1 725,00% -2 366,67% -7 200,00% -711,11% -219,23% -120,45% -338,10% -81,44%
Kassalikviditet 7,14% -% -% -% -% 180,00% 520,00% 244,44% 131,25% 120,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...