Visa allt om Tonevent AB
Visa allt om Tonevent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 1 060 2 028 4 192 6 661 4 935 5 181 4 745 4 978 4 479
Övrig omsättning 538 24 2 27 16 - 18 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 503 -1 390 -1 069 691 -298 2 484 346 -9 39
Resultat efter finansnetto 493 -1 394 -1 063 696 -297 -13 490 354 -9 37
Årets resultat 492 -1 394 -760 380 -206 -31 259 186 13 10
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 18 29 41 28 46 39 52 5
Omsättningstillgångar 65 275 1 268 3 248 1 841 1 837 2 125 2 115 546 860
Tillgångar 69 279 1 286 3 277 1 882 1 865 2 171 2 154 598 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 -535 860 819 439 645 676 417 231 218
Obeskattade reserver 0 0 0 303 127 218 218 91 0 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 814 427 2 154 1 316 1 002 1 277 1 646 367 615
Skulder och eget kapital 69 279 1 286 3 277 1 882 1 865 2 171 2 154 598 866
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 60 265 186 357 342 577 306 225 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 8 42 150 0 12 186 311 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 71 172 163 214 193 276 137 123 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 538 1 084 2 030 4 219 6 677 4 935 5 199 4 745 4 978 4 479
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 060 2 028 4 192 6 661 4 935 2 591 2 373 1 659 1 493
Personalkostnader per anställd (tkr) - 136 456 401 783 547 440 316 221 251
Rörelseresultat, EBITDA 503 -1 388 -1 057 703 -273 20 502 359 -2 41
Nettoomsättningförändring -100,00% -47,73% -51,62% -37,07% 34,97% -4,75% 9,19% -4,68% 11,14% -%
Du Pont-modellen -% -497,49% -82,66% 21,27% -15,73% 0,11% 22,62% 16,53% -1,51% 4,50%
Vinstmarginal -% -130,94% -52,42% 16,63% -4,44% 0,04% 9,48% 7,50% -0,18% 0,87%
Bruttovinstmarginal -% -25,28% 0,39% 38,14% 29,53% 25,94% 40,38% 33,47% 30,45% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -50,85% 41,47% 26,10% 7,88% 16,92% 16,37% 9,88% 3,60% 5,47%
Soliditet 26,09% -191,76% 66,87% 31,81% 28,30% 43,20% 38,37% 22,40% 38,63% 27,83%
Kassalikviditet 127,45% 33,78% 296,96% 150,79% 139,89% 183,33% 166,41% 128,49% 148,77% 139,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...