Visa allt om Albäckens Snickeri Aktiebolag
Visa allt om Albäckens Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 715 3 037 2 855 2 726 2 784 2 721 2 629 2 267 2 845 2 875
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -174 -39 4 -175 -46 -34 -4 -230 114 34
Resultat efter finansnetto -181 -46 -7 -184 -52 -40 -12 -232 106 27
Årets resultat -181 -46 -7 -184 -52 -40 -12 -198 59 47
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 237 279 322 323 262 285 325 333 393 440
Omsättningstillgångar 277 346 383 414 592 634 599 578 738 746
Tillgångar 514 625 705 737 855 918 924 910 1 131 1 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -109 72 118 125 308 360 400 411 609 551
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 12 37 0 0 0 0 12 36
Kortfristiga skulder 624 553 574 575 546 558 524 499 476 589
Skulder och eget kapital 514 625 705 737 855 918 924 910 1 131 1 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 757 783 738 721 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 1 456 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 428 1 501 1 506 0 1 453 644 635 562 610 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 602 477 467 502 510 435 416 439 430 517
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 715 3 037 2 855 2 726 2 784 2 721 2 629 2 267 2 845 2 875
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 543 506 476 454 464 454 438 378 474 479
Personalkostnader per anställd (tkr) 408 331 331 328 329 308 307 292 294 320
Rörelseresultat, EBITDA -133 4 49 -143 -23 6 34 -170 174 111
Nettoomsättningförändring -10,60% 6,37% 4,73% -2,08% 2,32% 3,50% 15,97% -20,32% -1,04% -%
Du Pont-modellen -33,85% -6,24% 0,57% -23,61% -5,38% -3,70% -0,43% -25,16% 10,08% 2,87%
Vinstmarginal -6,41% -1,28% 0,14% -6,38% -1,65% -1,25% -0,15% -10,10% 4,01% 1,18%
Bruttovinstmarginal 83,98% 77,02% 81,16% 82,21% 82,72% 82,98% 81,21% 83,55% 83,06% 81,36%
Rörelsekapital/omsättning -12,78% -6,82% -6,69% -5,91% 1,65% 2,79% 2,85% 3,48% 9,21% 5,46%
Soliditet -21,21% 11,52% 16,74% 16,96% 36,02% 39,22% 43,29% 45,16% 56,01% 47,13%
Kassalikviditet 10,10% 6,87% 15,16% 32,17% 57,14% 65,59% 55,73% 60,12% 92,23% 64,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...