Visa allt om Albäckens Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 037 2 855 2 726 2 784 2 721 2 629 2 267 2 845 2 875 3 042
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 4 -175 -46 -34 -4 -230 114 34 272
Resultat efter finansnetto -46 -7 -184 -52 -40 -12 -232 106 27 262
Årets resultat -46 -7 -184 -52 -40 -12 -198 59 47 175
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 322 323 262 285 325 333 393 440 428
Omsättningstillgångar 346 383 414 592 634 599 578 738 746 834
Tillgångar 625 705 737 855 918 924 910 1 131 1 186 1 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 118 125 308 360 400 411 609 551 564
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 34 11 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 12 37 0 0 0 0 12 36 13
Kortfristiga skulder 553 574 575 546 558 524 499 476 589 631
Skulder och eget kapital 625 705 737 855 918 924 910 1 131 1 186 1 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 757 783 738 721 619 534
Varav tantiem till styrelse & VD - - 1 456 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 501 1 506 0 1 453 644 635 562 610 770 874
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 477 467 502 510 435 416 439 430 517 468
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 3 037 2 855 2 726 2 784 2 721 2 629 2 267 2 845 2 875 3 042
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 506 476 454 464 454 438 378 474 479 435
Personalkostnader per anställd (tkr) 331 331 328 329 308 307 292 294 320 273
Rörelseresultat, EBITDA 4 49 -143 -23 6 34 -170 174 111 338
Nettoomsättningförändring 6,37% 4,73% -2,08% 2,32% 3,50% 15,97% -20,32% -1,04% -5,49% -%
Du Pont-modellen -6,24% 0,57% -23,61% -5,38% -3,70% -0,43% -25,16% 10,08% 2,87% 21,55%
Vinstmarginal -1,28% 0,14% -6,38% -1,65% -1,25% -0,15% -10,10% 4,01% 1,18% 8,94%
Bruttovinstmarginal 77,02% 81,16% 82,21% 82,72% 82,98% 81,21% 83,55% 83,06% 81,36% 84,55%
Rörelsekapital/omsättning -6,82% -6,69% -5,91% 1,65% 2,79% 2,85% 3,48% 9,21% 5,46% 6,67%
Soliditet 11,52% 16,74% 16,96% 36,02% 39,22% 43,29% 45,16% 56,01% 47,13% 47,77%
Kassalikviditet 6,87% 15,16% 32,17% 57,14% 65,59% 55,73% 60,12% 92,23% 64,35% 84,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...