Visa allt om OS Produkter/Sverige Bommen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 - 23 77 234 385 313 408 427 434
Övrig omsättning - - 11 125 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 - 17 27 43 34 29 43 17 93
Resultat efter finansnetto 3 - 0 0 15 8 -2 -17 -39 43
Årets resultat 3 - 0 0 0 1 -2 -17 -39 43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 - 0 14 52 66 79 93 131 144
Omsättningstillgångar 916 - 896 882 982 1 003 1 025 950 1 188 1 412
Tillgångar 916 - 896 897 1 034 1 068 1 104 1 043 1 319 1 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 - 108 108 108 109 107 109 126 165
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 - 207 219 203 232 271 324 638 651
Kortfristiga skulder 679 - 581 570 723 728 726 610 554 740
Skulder och eget kapital 916 - 896 897 1 034 1 068 1 104 1 043 1 319 1 556
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 - 34 202 234 385 313 408 427 434
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19 - - 77 234 385 313 408 427 434
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 14 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 18 - 17 41 57 48 43 57 31 107
Nettoomsättningförändring -% -% -70,13% -67,09% -39,22% 23,00% -23,28% -4,45% -1,61% -%
Du Pont-modellen 1,97% -% 1,90% 3,01% 4,16% 3,18% 2,63% 5,94% 1,29% 6,30%
Vinstmarginal 94,74% -% 73,91% 35,06% 18,38% 8,83% 9,27% 15,20% 3,98% 22,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 12,99% 78,21% 80,52% 64,22% 76,72% 77,05% 40,55%
Rörelsekapital/omsättning 1 247,37% -% 1 369,57% 405,19% 110,68% 71,43% 95,53% 83,33% 148,48% 154,84%
Soliditet 12,12% -% 12,05% 12,04% 10,44% 10,21% 9,69% 10,45% 9,55% 10,60%
Kassalikviditet 5,15% -% 2,58% 0,18% 8,02% 9,62% 10,19% 8,20% 22,92% 20,68%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...