Visa allt om Kunskap o Kompetens i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Kunskap o Kompetens i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 36 89 187 501 505 402 221 1 797 1 461
Övrig omsättning 34 46 62 47 52 38 48 40 32 31
Rörelseresultat (EBIT) 0 1 -9 2 12 4 2 3 46 16
Resultat efter finansnetto 0 1 -8 3 13 4 3 8 39 15
Årets resultat 0 1 0 2 10 3 2 5 22 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 163 165 161 184 279 252 331 317 262 342
Tillgångar 163 165 161 184 279 252 331 317 262 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 140 139 139 137 149 146 195 201 179
Obeskattade reserver 0 0 0 9 9 9 9 9 9 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 11 11 25 25 3 3 3 3 3
Kortfristiga skulder 12 14 11 12 109 92 173 109 50 161
Skulder och eget kapital 163 165 161 184 279 252 331 317 262 342
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 100 192 292 291 302 154 379 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 63 - 0 0 0 0 0 399 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 6 10 20 92 92 95 50 237 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0
Omsättning 34 82 151 234 553 543 450 261 1 829 1 492
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 89 187 501 505 402 221 899 731
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 110 212 384 383 397 205 514 414
Rörelseresultat, EBITDA 0 1 -9 2 12 4 2 3 46 16
Nettoomsättningförändring -100,00% -59,55% -52,41% -62,67% -0,79% 25,62% 81,90% -87,70% 23,00% -%
Du Pont-modellen -% 0,61% -5,59% 1,63% 4,66% 1,59% 0,91% 2,52% 17,56% 4,68%
Vinstmarginal -% 2,78% -10,11% 1,60% 2,59% 0,79% 0,75% 3,62% 2,56% 1,10%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 419,44% 168,54% 91,98% 33,93% 31,68% 39,30% 94,12% 11,80% 12,39%
Soliditet 85,89% 84,85% 86,34% 79,15% 51,48% 61,76% 46,11% 63,56% 79,19% 52,34%
Kassalikviditet 1 358,33% 1 178,57% 1 463,64% 1 533,33% 255,96% 273,91% 191,33% 290,83% 524,00% 212,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...