Visa allt om P L Fraktservice i Uddevalla Aktiebolag
Visa allt om P L Fraktservice i Uddevalla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 69 911 59 002 49 890 37 482 31 701 24 738 23 687 20 303 18 501 13 166
Övrig omsättning 144 335 334 122 283 527 108 34 1 148 179
Rörelseresultat (EBIT) 5 159 4 083 3 133 843 1 506 771 1 651 2 203 2 927 1 104
Resultat efter finansnetto 5 092 4 006 3 029 482 1 287 541 1 481 1 834 2 401 715
Årets resultat 1 908 2 061 2 758 415 641 198 150 532 147 172
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 589 7 195 7 238 6 146 7 243 9 543 8 715 9 866 11 658 10 701
Omsättningstillgångar 16 704 16 222 12 495 8 241 7 880 6 048 6 436 5 416 4 998 2 725
Tillgångar 26 294 23 417 19 733 14 387 15 124 15 592 15 151 15 282 16 656 13 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 481 6 572 4 511 1 753 1 338 697 499 849 316 969
Obeskattade reserver 2 643 2 014 2 266 4 400 4 900 5 000 5 167 4 607 3 630 1 450
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 947 3 963 4 000 3 291 4 174 5 845 6 026 7 471 9 349 9 463
Kortfristiga skulder 11 223 10 867 8 956 4 943 4 712 4 050 3 459 2 356 3 360 1 543
Skulder och eget kapital 26 294 23 417 19 733 14 387 15 124 15 592 15 151 15 282 16 656 13 426
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 546 482 464 541 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 225 5 064 5 018 4 712 5 110 3 440 3 346 3 077 2 765 2 351
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 036 1 930 1 778 1 730 1 709 1 268 1 203 1 078 1 112 1 037
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 0 800
Omsättning 70 055 59 337 50 224 37 604 31 984 25 265 23 795 20 337 19 649 13 345
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 15 14 18 15 15 14 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 994 4 214 3 326 2 677 1 761 1 649 1 579 1 450 1 423 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) 529 518 464 464 389 358 343 346 352 335
Rörelseresultat, EBITDA 5 523 4 424 3 772 2 098 2 896 2 194 3 327 3 954 4 410 2 406
Nettoomsättningförändring 18,49% 18,26% 33,10% 18,24% 28,15% 4,44% 16,67% 9,74% 40,52% -%
Du Pont-modellen 19,62% 17,44% 15,88% 5,86% 9,96% 4,96% 10,90% 14,42% 17,66% 8,24%
Vinstmarginal 7,38% 6,92% 6,28% 2,25% 4,75% 3,12% 6,97% 10,85% 15,90% 8,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,84% 9,08% 7,09% 8,80% 9,99% 8,08% 12,57% 15,07% 8,85% 8,98%
Soliditet 40,09% 34,77% 31,82% 34,72% 32,72% 28,10% 28,43% 27,26% 17,59% 14,99%
Kassalikviditet 148,84% 149,28% 139,52% 166,72% 167,23% 149,33% 186,07% 229,88% 148,75% 176,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...