Visa allt om P L Fraktservice i Uddevalla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 59 002 49 890 37 482 31 701 24 738 23 687 20 303 18 501 13 166 10 609
Övrig omsättning 335 334 122 283 527 108 34 1 148 179 136
Rörelseresultat (EBIT) 4 083 3 133 843 1 506 771 1 651 2 203 2 927 1 104 512
Resultat efter finansnetto 4 006 3 029 482 1 287 541 1 481 1 834 2 401 715 292
Årets resultat 2 061 2 758 415 641 198 150 532 147 172 103
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 195 7 238 6 146 7 243 9 543 8 715 9 866 11 658 10 701 7 636
Omsättningstillgångar 16 222 12 495 8 241 7 880 6 048 6 436 5 416 4 998 2 725 2 034
Tillgångar 23 417 19 733 14 387 15 124 15 592 15 151 15 282 16 656 13 426 9 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 572 4 511 1 753 1 338 697 499 849 316 969 1 077
Obeskattade reserver 2 014 2 266 4 400 4 900 5 000 5 167 4 607 3 630 1 450 990
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 963 4 000 3 291 4 174 5 845 6 026 7 471 9 349 9 463 6 216
Kortfristiga skulder 10 867 8 956 4 943 4 712 4 050 3 459 2 356 3 360 1 543 1 387
Skulder och eget kapital 23 417 19 733 14 387 15 124 15 592 15 151 15 282 16 656 13 426 9 670
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 546 482 464 541 384 331
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 064 5 018 4 712 5 110 3 440 3 346 3 077 2 765 2 351 2 414
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 930 1 778 1 730 1 709 1 268 1 203 1 078 1 112 1 037 1 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 800 280
Omsättning 59 337 50 224 37 604 31 984 25 265 23 795 20 337 19 649 13 345 10 745
Nyckeltal
Antal anställda 14 15 14 18 15 15 14 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 214 3 326 2 677 1 761 1 649 1 579 1 450 1 423 1 097 884
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 464 464 389 358 343 346 352 335 344
Rörelseresultat, EBITDA 4 424 3 772 2 098 2 896 2 194 3 327 3 954 4 410 2 406 1 428
Nettoomsättningförändring 18,26% 33,10% 18,24% 28,15% 4,44% 16,67% 9,74% 40,52% 24,10% -%
Du Pont-modellen 17,44% 15,88% 5,86% 9,96% 4,96% 10,90% 14,42% 17,66% 8,24% 5,29%
Vinstmarginal 6,92% 6,28% 2,25% 4,75% 3,12% 6,97% 10,85% 15,90% 8,40% 4,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,08% 7,09% 8,80% 9,99% 8,08% 12,57% 15,07% 8,85% 8,98% 6,10%
Soliditet 34,77% 31,82% 34,72% 32,72% 28,10% 28,43% 27,26% 17,59% 14,99% 18,51%
Kassalikviditet 149,28% 139,52% 166,72% 167,23% 149,33% 186,07% 229,88% 148,75% 176,60% 146,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...