Visa allt om Zewatronic Aktiebolag
Visa allt om Zewatronic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 2 16 17 26 59 34 44 32 47
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -14 -8 1 -6 12 -16 -11 -26 -9
Resultat efter finansnetto -6 -15 -9 -2 -8 10 -13 -5 -28 -10
Årets resultat -6 -15 -9 -2 -8 10 -13 -5 -28 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 7 21 34
Omsättningstillgångar 122 128 144 155 165 178 181 189 180 195
Tillgångar 122 128 144 155 165 178 181 196 200 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 123 138 146 158 165 167 180 186 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 6 7 8 7 12 13 16 15 15
Skulder och eget kapital 122 128 144 155 165 178 181 196 200 229
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0
Omsättning 11 2 16 17 26 59 34 44 32 47
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 16 17 26 59 34 44 32 47
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -14 -8 1 -6 12 -9 2 -13 4
Nettoomsättningförändring 450,00% -87,50% -5,88% -34,62% -55,93% 73,53% -22,73% 37,50% -31,91% -%
Du Pont-modellen -4,10% -10,94% -5,56% 0,65% -3,64% 7,30% -5,52% -1,53% -13,00% -3,93%
Vinstmarginal -45,45% -700,00% -50,00% 5,88% -23,08% 22,03% -29,41% -6,82% -81,25% -19,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 98,31% 73,53% 75,00% 84,38% 85,11%
Rörelsekapital/omsättning 1 063,64% 6 100,00% 856,25% 864,71% 607,69% 281,36% 494,12% 393,18% 515,62% 382,98%
Soliditet 95,90% 96,09% 95,83% 94,19% 95,76% 92,70% 92,27% 91,84% 93,00% 93,45%
Kassalikviditet 2 440,00% 2 133,33% 2 057,14% 1 937,50% 2 357,14% 1 408,33% 1 392,31% 1 131,25% 1 113,33% 1 206,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...