Visa allt om Zewatronic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 16 17 26 59 34 44 32 47 53
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -8 1 -6 12 -16 -11 -26 -9 -18
Resultat efter finansnetto -15 -9 -2 -8 10 -13 -5 -28 -10 -16
Årets resultat -15 -9 -2 -8 10 -13 -5 -28 -10 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 7 21 34 47
Omsättningstillgångar 128 144 155 165 178 181 189 180 195 204
Tillgångar 128 144 155 165 178 181 196 200 229 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 138 146 158 165 167 180 186 214 235
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 7 8 7 12 13 16 15 15 16
Skulder och eget kapital 128 144 155 165 178 181 196 200 229 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 12 0 0 0 11
Omsättning 2 16 17 26 59 34 44 32 47 53
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 16 17 26 59 34 44 32 47 53
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 12
Rörelseresultat, EBITDA -14 -8 1 -6 12 -9 2 -13 4 -5
Nettoomsättningförändring -87,50% -5,88% -34,62% -55,93% 73,53% -22,73% 37,50% -31,91% -11,32% -%
Du Pont-modellen -10,94% -5,56% 0,65% -3,64% 7,30% -5,52% -1,53% -13,00% -3,93% -6,37%
Vinstmarginal -700,00% -50,00% 5,88% -23,08% 22,03% -29,41% -6,82% -81,25% -19,15% -30,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 98,31% 73,53% 75,00% 84,38% 85,11% 83,02%
Rörelsekapital/omsättning 6 100,00% 856,25% 864,71% 607,69% 281,36% 494,12% 393,18% 515,62% 382,98% 354,72%
Soliditet 96,09% 95,83% 94,19% 95,76% 92,70% 92,27% 91,84% 93,00% 93,45% 93,63%
Kassalikviditet 2 133,33% 2 057,14% 1 937,50% 2 357,14% 1 408,33% 1 392,31% 1 131,25% 1 113,33% 1 206,67% 1 187,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...