Visa allt om GAP & ORP AB
Visa allt om GAP & ORP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 647 1 251 952 1 144 1 094 658
Övrig omsättning - - - - 16 39 - 38 - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -62 -49 -72 542 423 162 341 177 155
Resultat efter finansnetto -40 -47 334 -92 556 6 440 1 787 425 197 195
Årets resultat -28 -64 317 0 406 6 329 1 699 271 147 139
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 659 7 009 4 500 3 100 3 062 2 582 1 232 945 832 697
Omsättningstillgångar 1 526 330 3 104 5 358 5 743 6 055 1 321 263 229 78
Tillgångar 7 185 7 338 7 604 8 458 8 805 8 637 2 553 1 208 1 061 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 114 7 299 7 518 7 351 7 495 7 324 2 103 725 545 488
Obeskattade reserver 0 12 12 12 138 138 138 89 10 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 27 73 1 095 1 172 1 175 286 394 505 276
Skulder och eget kapital 7 185 7 338 7 604 8 458 8 805 8 637 2 553 1 208 1 061 775
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 562 381 394 587 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 30 0 24 24 26 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 19 176 256 269 161 133
Utdelning till aktieägare 160 156 156 0 143 235 1 109 320 92 89
Omsättning 0 0 0 0 663 1 290 952 1 182 1 094 658
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 647 626 476 572 547 329
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 49 327 308 344 388 188
Rörelseresultat, EBITDA -40 -62 -49 -72 542 423 162 351 191 163
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -48,28% 31,41% -16,78% 4,57% 66,26% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 6,33% 74,55% 70,19% 35,35% 18,85% 25,16%
Vinstmarginal -% -% -% -% 86,09% 514,71% 188,24% 37,33% 18,28% 29,64%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,90% 98,78%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 706,49% 390,09% 108,72% -11,45% -25,23% -30,09%
Soliditet 99,01% 99,60% 98,99% 87,02% 86,28% 85,98% 86,36% 65,32% 52,05% 63,99%
Kassalikviditet 2 180,00% 1 222,22% 4 252,05% 489,32% 490,02% 515,32% 461,89% 66,75% 45,35% 28,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...