Visa allt om Ulf Sjöberg Ekonomikonsult AB
Visa allt om Ulf Sjöberg Ekonomikonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 0 0 0 27 169 451 577 999 720
Övrig omsättning - - - - 325 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 0 0 -162 234 -289 -114 45 204 143
Resultat efter finansnetto - 0 0 -164 230 -291 -113 43 204 142
Årets resultat - 0 0 -164 230 -170 -17 25 101 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0 0 100 100 5 10
Omsättningstillgångar - 82 82 82 282 114 407 695 842 779
Tillgångar - 82 82 82 282 114 507 795 847 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 82 82 82 246 15 185 202 277 276
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 122 222 222 166
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 50 0 0 0 50
Kortfristiga skulder - 0 0 0 36 49 200 370 348 297
Skulder och eget kapital - 82 82 82 282 114 507 795 847 789
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 56 120 140 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 63 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 6 12 31 30
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Omsättning - 0 0 0 352 173 451 577 999 720
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 451 577 500 720
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 39 135 154 170
Rörelseresultat, EBITDA - 0 0 -162 234 -289 -114 50 209 148
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -84,02% -62,53% -21,84% -42,24% 38,75% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 82,98% -253,51% -22,09% 5,66% 24,44% 18,12%
Vinstmarginal -% -% -% -% 866,67% -171,01% -24,83% 7,80% 20,72% 19,86%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,44%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 911,11% 38,46% 45,90% 56,33% 49,45% 66,94%
Soliditet -% 100,00% 100,00% 100,00% 87,23% 13,16% 54,22% 45,51% 51,57% 50,13%
Kassalikviditet -% -% -% -% 783,33% 232,65% 203,50% 187,84% 241,95% 262,29%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...