Visa allt om Sällebråtens Gruppbostad Aktiebolag
Visa allt om Sällebråtens Gruppbostad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 310 10 445 10 201 10 073 9 763 9 368 9 320 8 723 8 195 8 041
Övrig omsättning 19 214 199 - - - - - 81 -
Rörelseresultat (EBIT) 890 1 332 613 1 716 1 593 1 147 1 835 1 002 1 256 1 122
Resultat efter finansnetto 919 1 397 863 1 750 1 432 1 025 1 953 291 1 492 1 332
Årets resultat 791 883 690 929 683 572 1 275 10 1 244 962
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 003 3 437 3 536 3 907 3 488 3 619 3 869 4 125 4 132 146
Omsättningstillgångar 6 424 6 286 5 762 5 668 5 585 4 712 4 496 3 836 3 860 3 418
Tillgångar 9 427 9 723 9 298 9 574 9 073 8 332 8 365 7 962 7 993 3 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 226 4 236 3 780 3 690 3 360 3 277 3 305 2 630 3 220 1 248
Obeskattade reserver 2 001 2 104 1 854 1 722 1 240 813 554 159 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 173 218 229 241 252 280 292 0
Långfristiga skulder 0 825 825 825 1 419 1 543 1 421 1 743 1 593 0
Kortfristiga skulder 3 200 2 559 2 667 3 119 2 823 2 458 2 832 3 149 2 887 2 317
Skulder och eget kapital 9 427 9 723 9 298 9 574 9 073 8 332 8 365 7 962 7 993 3 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 573 549 533 557 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 962 4 954 4 891 4 573 4 362 3 543 3 715 3 471 3 149 3 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 139 1 917 2 275 1 688 1 774 1 734 1 503 2 108 1 643 1 506
Utdelning till aktieägare 1 000 800 600 600 600 600 600 600 600 500
Omsättning 10 329 10 659 10 400 10 073 9 763 9 368 9 320 8 723 8 276 8 041
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 736 746 729 720 697 669 666 623 585 574
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 495 518 451 447 427 418 444 388 370
Rörelseresultat, EBITDA 1 348 1 790 1 004 2 102 1 894 1 421 2 115 1 298 1 471 1 198
Nettoomsättningförändring -1,29% 2,39% 1,27% 3,18% 4,22% 0,52% 6,84% 6,44% 1,92% -%
Du Pont-modellen 10,60% 16,37% 10,60% 19,04% 18,70% 15,99% 27,47% 13,75% 20,67% 38,52%
Vinstmarginal 9,69% 15,24% 9,67% 18,10% 17,38% 14,22% 24,66% 12,55% 20,16% 17,07%
Bruttovinstmarginal 94,38% 94,94% 95,26% 96,79% 97,07% 97,25% 97,33% 97,18% 97,41% 97,20%
Rörelsekapital/omsättning 31,27% 35,68% 30,34% 25,31% 28,29% 24,06% 17,85% 7,88% 11,87% 13,69%
Soliditet 61,39% 60,45% 56,21% 51,80% 47,11% 46,52% 44,39% 34,47% 40,29% 35,02%
Kassalikviditet 200,75% 245,64% 216,05% 181,72% 197,84% 191,70% 158,76% 121,82% 133,70% 147,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...