Visa allt om Pettersson & Granback Mode Aktiebolag
Visa allt om Pettersson & Granback Mode Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 396 3 387 3 285 3 061 3 528 3 512 3 339 3 447 4 345 4 203
Övrig omsättning 50 - 1 - - 15 1 - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 77 53 303 -97 -78 69 -33 -128 -210 -162
Resultat efter finansnetto 39 12 236 -143 -166 1 -92 -200 -249 -194
Årets resultat 39 12 236 -143 -166 1 -92 -200 -249 -194
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 13 38 49 65 44 57 46 26
Omsättningstillgångar 586 596 700 642 752 664 648 527 641 928
Tillgångar 586 602 713 680 801 729 692 584 687 954
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -299 -338 -349 -585 -442 -276 -276 -184 -285 -35
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 364 429 392 510 358 221 179 148 346 15
Kortfristiga skulder 521 511 671 755 885 784 789 621 626 974
Skulder och eget kapital 586 602 713 680 801 729 692 584 687 954
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 439 489 564 484 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 511 522 448 581 588 164 19 19 177 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 201 174 203 243 237 235 176 251 274 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 446 3 387 3 286 3 061 3 528 3 527 3 340 3 447 4 354 4 203
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 698 1 694 1 643 1 531 3 528 1 756 1 670 1 724 1 448 1 401
Personalkostnader per anställd (tkr) 368 360 323 420 837 425 347 421 315 320
Rörelseresultat, EBITDA 83 60 313 -86 -61 81 -20 -118 -201 -159
Nettoomsättningförändring 0,27% 3,11% 7,32% -13,24% 0,46% 5,18% -3,13% -20,67% 3,38% -%
Du Pont-modellen 13,31% 8,80% 42,64% -13,97% -9,74% 9,47% -4,77% -21,92% -30,57% -16,98%
Vinstmarginal 2,30% 1,56% 9,25% -3,10% -2,21% 1,96% -0,99% -3,71% -4,83% -3,85%
Bruttovinstmarginal 39,08% 39,71% 44,14% 44,56% 40,70% 46,73% 42,17% 41,34% 37,65% 41,71%
Rörelsekapital/omsättning 1,91% 2,51% 0,88% -3,69% -3,77% -3,42% -4,22% -2,73% 0,35% -1,09%
Soliditet -51,02% -56,15% -48,95% -86,03% -55,18% -37,86% -39,88% -31,51% -41,48% -3,67%
Kassalikviditet 16,89% 13,31% 14,90% 13,38% 17,06% 17,73% 28,64% 25,28% 22,36% 24,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...