Visa allt om Idealdent Technical Trading Aktiebolag
Visa allt om Idealdent Technical Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -7 -3 -6 -9 -8 -9 -10 -7
Resultat efter finansnetto 0 0 -7 -3 -6 -9 -8 -9 -10 -7
Årets resultat 0 0 -7 -3 -6 -9 -8 -9 -10 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 1 1 4 1 2 7 12 17 23
Tillgångar 1 1 1 4 1 2 7 12 17 23
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -58 -58 -58 -51 -47 -41 -32 -24 -15 -5
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 59 59 55 49 44 40 36 33 28
Skulder och eget kapital 1 1 1 4 1 2 7 12 17 23
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -7 -3 -6 -9 -8 -9 -10 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -5 800,00% -5 800,00% -5 800,00% -1 275,00% -4 700,00% -2 050,00% -457,14% -200,00% -88,24% -21,74%
Kassalikviditet 1,69% 1,69% 1,69% 7,27% 2,04% 4,55% 17,50% 33,33% 51,52% 82,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...