Visa allt om Criture AB
Visa allt om Criture AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 492 714 457 745 1 042 769 496 333 607 0
Övrig omsättning - - - - - - 66 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -209 704 448 734 1 020 755 540 297 581 -61
Resultat efter finansnetto -209 1 305 493 784 1 064 772 678 436 814 556
Årets resultat -209 1 000 295 444 595 564 496 311 584 491
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 650 1 089 955 1 118 1 249 1 060 1 037 1 358 841 283
Omsättningstillgångar 1 143 1 118 367 264 285 253 1 045 911 1 725 2 149
Tillgångar 1 793 2 207 1 323 1 382 1 534 1 313 2 082 2 270 2 566 2 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 915 1 369 744 889 845 616 1 758 2 062 2 251 2 167
Obeskattade reserver 755 755 571 452 262 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 123 83 8 41 427 697 324 208 315 265
Skulder och eget kapital 1 793 2 207 1 323 1 382 1 534 1 313 2 082 2 270 2 566 2 432
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 343 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 175 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 170 375 440 400 366 1 415 800 1 300 500
Omsättning 492 714 457 745 1 042 769 562 333 607 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 492 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 532 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -209 704 448 734 1 020 755 540 297 581 -61
Nettoomsättningförändring -31,09% 56,24% -38,66% -28,50% 35,50% 55,04% 48,95% -45,14% -% -%
Du Pont-modellen -11,60% 59,22% 37,34% 57,09% 69,69% 58,87% 32,71% 19,21% 31,92% -%
Vinstmarginal -42,28% 183,05% 108,10% 105,91% 102,59% 100,52% 137,30% 130,93% 134,93% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 207,32% 144,96% 78,56% 29,93% -13,63% -57,74% 145,36% 211,11% 232,29% -%
Soliditet 83,88% 88,71% 89,90% 88,43% 67,67% 46,92% 84,44% 90,84% 87,72% 89,10%
Kassalikviditet 929,27% 1 346,99% 4 587,50% 643,90% 66,74% 36,30% 322,53% 437,98% 547,62% 810,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...