Visa allt om Wrethagen Morast Produktion & Teknik Aktiebolag
Visa allt om Wrethagen Morast Produktion & Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 604 300 325 325 372 616 990 1 557 1 877
Övrig omsättning - - - - - - - - - 100
Rörelseresultat (EBIT) -59 44 -3 -21 -8 -35 9 -53 92 122
Resultat efter finansnetto -60 43 -5 -22 -10 -36 8 -57 91 119
Årets resultat -60 43 -5 -22 -10 -36 8 -57 91 119
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 2 3 4 5 7 11
Omsättningstillgångar 6 226 192 56 126 94 131 204 275 560
Tillgångar 7 227 192 57 127 96 135 209 282 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -56 4 -39 -34 -12 -2 34 26 84 -7
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 224 232 91 139 99 101 184 199 579
Skulder och eget kapital 7 227 192 57 127 96 135 209 282 571
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 175 247 240 258 277 249 313 235
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 128 406 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 67 78 76 81 133 212 93 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 604 300 325 325 372 616 990 1 557 1 977
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 300 325 163 186 308 495 779 939
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 242 325 158 170 270 434 203 146
Rörelseresultat, EBITDA -59 44 -3 -20 -7 -34 11 -51 95 127
Nettoomsättningförändring -100,00% 101,33% -7,69% 0,00% -12,63% -39,61% -37,78% -36,42% -17,05% -%
Du Pont-modellen -% 19,38% -1,56% -36,84% -6,30% -36,46% 7,41% -24,88% 32,62% 21,37%
Vinstmarginal -% 7,28% -1,00% -6,46% -2,46% -9,41% 1,62% -5,25% 5,91% 6,50%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 0,33% -13,33% -10,77% -4,00% -1,34% 4,87% 2,02% 4,88% -1,01%
Soliditet -800,00% 1,76% -20,31% -59,65% -9,45% -2,08% 25,19% 12,44% 29,79% -1,23%
Kassalikviditet 9,38% 100,89% 82,76% 61,54% 90,65% 94,95% 129,70% 110,87% 138,19% 96,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...