Visa allt om Hvilans Kläder AB
Visa allt om Hvilans Kläder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 502 1 502 1 631 1 634 1 766 1 736 1 907 1 894 2 184 2 245
Övrig omsättning - - - - - - - 76 82 -
Rörelseresultat (EBIT) 35 -91 19 -13 -9 36 -46 21 -131 -59
Resultat efter finansnetto 21 -107 4 -23 -11 22 -56 13 -139 -64
Årets resultat 21 -107 4 -23 -11 22 -56 13 -139 -64
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 440 449 433 555 627 601 570 632 692 718
Tillgångar 440 449 433 555 627 601 570 632 692 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 36 143 139 162 173 151 240 227 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 190 175 125 182 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 188 238 165 234 465 428 419 393 465 352
Skulder och eget kapital 440 449 433 555 627 601 570 632 692 718
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 442 411 640 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 304 384 371 384 448 396 12 11 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 96 121 117 121 120 122 141 122 176 191
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Omsättning 1 502 1 502 1 631 1 634 1 766 1 736 1 907 1 970 2 266 2 245
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 751 751 816 817 883 868 954 947 728 748
Personalkostnader per anställd (tkr) 202 255 246 264 286 261 299 273 276 277
Rörelseresultat, EBITDA 35 -91 19 -13 -9 36 -46 21 -131 -57
Nettoomsättningförändring 0,00% -7,91% -0,18% -7,47% 1,73% -8,97% 0,69% -13,28% -2,72% -%
Du Pont-modellen 7,95% -20,27% 4,39% -2,34% -1,44% 5,99% -8,07% 3,32% -18,93% -8,08%
Vinstmarginal 2,33% -6,06% 1,16% -0,80% -0,51% 2,07% -2,41% 1,11% -6,00% -2,58%
Bruttovinstmarginal 49,87% 48,80% 49,79% 48,65% 49,60% 50,00% 46,93% 42,87% 44,37% 49,98%
Rörelsekapital/omsättning 16,78% 14,05% 16,43% 19,65% 9,17% 9,97% 7,92% 12,62% 10,39% 16,30%
Soliditet 14,09% 8,02% 33,03% 25,05% 25,84% 28,79% 26,49% 37,97% 32,80% 50,97%
Kassalikviditet 12,77% 9,66% 18,18% 11,54% 5,59% 7,71% 4,53% 3,82% 22,58% 11,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...