Visa allt om Hvilans Kläder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 502 1 631 1 634 1 766 1 736 1 907 1 894 2 184 2 245 2 236
Övrig omsättning - - - - - - 76 82 - -
Rörelseresultat (EBIT) -91 19 -13 -9 36 -46 21 -131 -59 -99
Resultat efter finansnetto -107 4 -23 -11 22 -56 13 -139 -64 -100
Årets resultat -107 4 -23 -11 22 -56 13 -139 -64 -100
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Omsättningstillgångar 449 433 555 627 601 570 632 692 718 836
Tillgångar 449 433 555 627 601 570 632 692 718 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 143 139 162 173 151 240 227 366 430
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 125 182 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 238 165 234 465 428 419 393 465 352 408
Skulder och eget kapital 449 433 555 627 601 570 632 692 718 838
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 442 411 640 630 609
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 384 371 384 448 396 12 11 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 121 117 121 120 122 141 122 176 191 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
Omsättning 1 502 1 631 1 634 1 766 1 736 1 907 1 970 2 266 2 245 2 236
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 751 816 817 883 868 954 947 728 748 745
Personalkostnader per anställd (tkr) 255 246 264 286 261 299 273 276 277 265
Rörelseresultat, EBITDA -91 19 -13 -9 36 -46 21 -131 -57 -97
Nettoomsättningförändring -7,91% -0,18% -7,47% 1,73% -8,97% 0,69% -13,28% -2,72% 0,40% -%
Du Pont-modellen -20,27% 4,39% -2,34% -1,44% 5,99% -8,07% 3,32% -18,93% -8,08% -11,69%
Vinstmarginal -6,06% 1,16% -0,80% -0,51% 2,07% -2,41% 1,11% -6,00% -2,58% -4,38%
Bruttovinstmarginal 48,80% 49,79% 48,65% 49,60% 50,00% 46,93% 42,87% 44,37% 49,98% 45,93%
Rörelsekapital/omsättning 14,05% 16,43% 19,65% 9,17% 9,97% 7,92% 12,62% 10,39% 16,30% 19,14%
Soliditet 8,02% 33,03% 25,05% 25,84% 28,79% 26,49% 37,97% 32,80% 50,97% 51,31%
Kassalikviditet 9,66% 18,18% 11,54% 5,59% 7,71% 4,53% 3,82% 22,58% 11,65% 26,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...