Visa allt om SOS Viken AB
Visa allt om SOS Viken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 193 1 323 709 472 257 40 75 474 901 1 196
Övrig omsättning - 2 - - 3 - - - - 90
Rörelseresultat (EBIT) 2 58 54 17 -25 21 37 49 14 370
Resultat efter finansnetto -2 55 45 8 -43 7 21 35 -16 353
Årets resultat 6 31 26 60 -41 4 14 26 -15 224
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 12 18 24 6 13 20 29 17
Omsättningstillgångar 442 441 471 438 508 438 936 871 552 790
Tillgångar 442 447 483 456 533 444 949 891 581 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 146 115 90 29 70 66 52 27 42
Obeskattade reserver 27 36 22 11 70 72 72 70 70 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 154 58 128 169 200 199 204 273 205 0
Kortfristiga skulder 110 207 218 187 233 103 607 496 280 695
Skulder och eget kapital 442 447 483 456 533 444 949 891 581 807
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 227 257 87 81 43 0 0 2 163 179
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 40 16 18 11 0 0 1 37 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 193 1 325 709 472 260 40 75 474 901 1 286
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 398 441 355 236 129 40 75 237 451 1 196
Personalkostnader per anställd (tkr) 100 103 52 50 27 - - 2 100 229
Rörelseresultat, EBITDA 8 64 60 23 -13 28 44 58 23 374
Nettoomsättningförändring -9,83% 86,60% 50,21% 83,66% 542,50% -46,67% -84,18% -47,39% -24,67% -%
Du Pont-modellen 0,45% 12,98% 11,18% 3,73% -4,69% 4,73% 3,90% 5,50% 2,41% 45,85%
Vinstmarginal 0,17% 4,38% 7,62% 3,60% -9,73% 52,50% 49,33% 10,34% 1,55% 30,94%
Bruttovinstmarginal 62,95% 64,17% 63,75% 59,53% 43,97% 100,00% 98,67% 65,82% 66,37% 60,28%
Rörelsekapital/omsättning 27,83% 17,69% 35,68% 53,18% 107,00% 837,50% 438,67% 79,11% 30,19% 7,94%
Soliditet 39,15% 38,94% 27,36% 21,51% 15,12% 27,72% 12,55% 11,49% 13,32% 11,45%
Kassalikviditet 401,82% 213,04% 216,06% 234,22% 218,03% 425,24% 154,20% 175,60% 197,14% 113,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...