Visa allt om Miljötjänst i Luleå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 274 242 242 225 221 221 213 214 191 206
Övrig omsättning - - - - - - - 61 - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 69 110 69 88 86 84 123 -20 -30
Resultat efter finansnetto 9 32 74 43 70 64 46 84 -54 -53
Årets resultat 7 18 41 78 40 35 25 45 -3 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 596 1 628 1 659 1 507 1 446 1 244 1 214 1 175 1 070 915
Omsättningstillgångar 21 7 24 17 18 132 141 149 162 345
Tillgångar 1 617 1 635 1 683 1 524 1 465 1 376 1 355 1 324 1 232 1 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 179 161 532 454 414 379 444 399 401
Obeskattade reserver 27 27 19 0 63 48 32 21 0 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 342 1 374 1 431 916 880 858 873 813 784 758
Kortfristiga skulder 63 54 72 77 68 56 71 47 49 49
Skulder och eget kapital 1 617 1 635 1 683 1 524 1 465 1 376 1 355 1 324 1 232 1 260
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 411 0 0 0 90 0 0
Omsättning 274 242 242 225 221 221 213 275 191 206
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 242 242 225 221 221 213 214 191 206
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 6 6 9
Rörelseresultat, EBITDA 66 100 125 82 102 101 102 143 -1 -13
Nettoomsättningförändring 13,22% 0,00% 7,56% 1,81% 0,00% 3,76% -0,47% 12,04% -7,28% -%
Du Pont-modellen 2,16% 4,22% 6,54% 4,53% 6,01% 6,25% 6,20% 9,37% -1,62% -2,38%
Vinstmarginal 12,77% 28,51% 45,45% 30,67% 39,82% 38,91% 39,44% 57,94% -10,47% -14,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,33% -19,42% -19,83% -26,67% -22,62% 34,39% 32,86% 47,66% 59,16% 143,69%
Soliditet 12,81% 12,24% 10,40% 34,91% 34,16% 32,66% 29,67% 34,68% 32,39% 34,74%
Kassalikviditet 33,33% 12,96% 33,33% 22,08% 26,47% 235,71% 198,59% 317,02% 330,61% 704,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...