Visa allt om Miljötjänst i Luleå Aktiebolag
Visa allt om Miljötjänst i Luleå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 291 274 242 242 225 221 221 213 214 191
Övrig omsättning - - - - - - - - 61 -
Rörelseresultat (EBIT) 26 35 69 110 69 88 86 84 123 -20
Resultat efter finansnetto 10 9 32 74 43 70 64 46 84 -54
Årets resultat 27 7 18 41 78 40 35 25 45 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 582 1 596 1 628 1 659 1 507 1 446 1 244 1 214 1 175 1 070
Omsättningstillgångar 31 21 7 24 17 18 132 141 149 162
Tillgångar 1 613 1 617 1 635 1 683 1 524 1 465 1 376 1 355 1 324 1 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 213 186 179 161 532 454 414 379 444 399
Obeskattade reserver 0 27 27 19 0 63 48 32 21 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 313 1 342 1 374 1 431 916 880 858 873 813 784
Kortfristiga skulder 86 63 54 72 77 68 56 71 47 49
Skulder och eget kapital 1 613 1 617 1 635 1 683 1 524 1 465 1 376 1 355 1 324 1 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 411 0 0 0 90 0
Omsättning 291 274 242 242 225 221 221 213 275 191
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 242 242 225 221 221 213 214 191
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 6 6
Rörelseresultat, EBITDA 57 66 100 125 82 102 101 102 143 -1
Nettoomsättningförändring 6,20% 13,22% 0,00% 7,56% 1,81% 0,00% 3,76% -0,47% 12,04% -%
Du Pont-modellen 1,61% 2,16% 4,22% 6,54% 4,53% 6,01% 6,25% 6,20% 9,37% -1,62%
Vinstmarginal 8,93% 12,77% 28,51% 45,45% 30,67% 39,82% 38,91% 39,44% 57,94% -10,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -18,90% -15,33% -19,42% -19,83% -26,67% -22,62% 34,39% 32,86% 47,66% 59,16%
Soliditet 13,21% 12,81% 12,24% 10,40% 34,91% 34,16% 32,66% 29,67% 34,68% 32,39%
Kassalikviditet 36,05% 33,33% 12,96% 33,33% 22,08% 26,47% 235,71% 198,59% 317,02% 330,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...