Visa allt om Spanska Skoimporten Aktiebolag
Visa allt om Spanska Skoimporten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 779 1 564 1 845 2 197 2 125 2 425 2 042 2 634 3 975 4 001
Övrig omsättning 1 208 207 218 134 202 194 261 173 -
Rörelseresultat (EBIT) -4 110 125 137 46 58 74 25 79 176
Resultat efter finansnetto 106 100 135 159 74 61 80 76 115 195
Årets resultat 84 75 105 117 55 45 59 92 121 140
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 2 827 2 343 2 496 2 264 2 364 2 731 2 488 2 789 2 614 2 567
Tillgångar 2 827 2 343 2 496 2 264 2 364 2 731 2 488 2 789 2 614 2 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 986 2 002 2 027 2 022 2 005 2 150 2 204 2 235 2 188 2 158
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 52 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 16 22 21 18 8 43 0
Kortfristiga skulder 841 341 469 226 337 560 265 546 330 302
Skulder och eget kapital 2 827 2 343 2 496 2 264 2 364 2 731 2 488 2 789 2 614 2 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 44 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 46 72 74 49 72 62
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 5 7 6 16 36 17
Utdelning till aktieägare 444 100 100 100 100 200 100 90 45 90
Omsättning 1 780 1 772 2 052 2 415 2 259 2 627 2 236 2 895 4 148 4 001
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 779 - 1 845 2 197 2 125 2 425 2 042 2 634 3 975 4 001
Personalkostnader per anställd (tkr) 54 - 71 72 122 175 172 173 261 198
Rörelseresultat, EBITDA -4 110 125 137 58 58 74 25 80 177
Nettoomsättningförändring 13,75% -15,23% -16,02% 3,39% -12,37% 18,76% -22,48% -33,74% -0,65% -%
Du Pont-modellen 3,71% 4,69% 5,41% 7,02% 3,13% 2,23% 3,22% 2,72% 4,40% 7,79%
Vinstmarginal 5,90% 7,03% 7,32% 7,24% 3,48% 2,52% 3,92% 2,89% 2,89% 5,00%
Bruttovinstmarginal 16,81% 7,67% 12,20% 11,83% 15,11% 13,61% 16,75% 12,03% 14,57% 19,65%
Rörelsekapital/omsättning 111,64% 128,01% 109,86% 92,76% 95,39% 89,53% 108,86% 85,16% 57,46% 56,61%
Soliditet 70,25% 85,45% 81,21% 89,31% 84,81% 78,73% 88,59% 80,14% 85,14% 87,09%
Kassalikviditet 255,41% 475,66% 367,16% 643,36% 495,55% 371,61% 675,09% 398,72% 575,15% 609,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...