Visa allt om Nordmarkens Bygg Aktiebolag
Visa allt om Nordmarkens Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 941 12 515 12 757 20 620 8 230 7 928 8 348 9 953 9 355 10 603
Övrig omsättning 59 - 579 576 576 1 144 1 455 787 502 1 180
Rörelseresultat (EBIT) 850 335 -130 1 068 369 213 -750 701 185 653
Resultat efter finansnetto 661 87 -407 701 64 1 121 -1 050 672 46 726
Årets resultat 460 87 -307 520 64 1 121 -486 384 45 455
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 289 5 507 6 223 6 095 5 999 6 089 6 283 5 142 5 066 5 277
Omsättningstillgångar 3 676 2 948 2 995 4 184 2 332 2 445 2 427 1 481 2 358 3 265
Tillgångar 8 965 8 455 9 218 10 279 8 330 8 535 8 709 6 623 7 424 8 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 324 1 864 1 777 2 284 1 764 1 700 829 1 314 930 974
Obeskattade reserver 121 0 0 101 0 0 0 564 427 455
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 061 4 546 5 097 5 232 5 143 5 269 5 822 1 805 2 628 3 309
Kortfristiga skulder 2 459 2 044 2 343 2 662 1 424 1 566 2 058 2 938 3 439 3 804
Skulder och eget kapital 8 965 8 455 9 218 10 279 8 330 8 535 8 709 6 623 7 424 8 542
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 300 460 435 425 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 249 3 923 3 181 3 045 3 045 2 870 2 657 2 638 2 449 2 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 084 1 548 1 291 1 192 1 163 1 180 1 176 1 247 1 192 1 098
Utdelning till aktieägare 60 0 0 200 0 0 250 0 90 89
Omsättning 13 000 12 515 13 336 21 196 8 806 9 072 9 803 10 740 9 857 11 783
Nyckeltal
Antal anställda 7 11 10 10 10 10 10 10 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 849 1 138 1 276 2 062 823 793 835 995 936 964
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 502 455 434 436 446 437 444 421 376
Rörelseresultat, EBITDA 1 078 568 77 1 272 575 448 -622 923 416 890
Nettoomsättningförändring 3,40% -1,90% -38,13% 150,55% 3,81% -5,03% -16,13% 6,39% -11,77% -%
Du Pont-modellen 9,51% 3,99% -1,38% 10,41% 4,45% 15,62% -8,47% 14,22% 3,14% 10,03%
Vinstmarginal 6,59% 2,69% -1,00% 5,19% 4,51% 16,81% -8,84% 9,46% 2,49% 8,08%
Bruttovinstmarginal 39,83% 56,15% 43,79% 26,83% 57,76% 57,34% 45,40% 54,07% 58,58% 45,85%
Rörelsekapital/omsättning 9,40% 7,22% 5,11% 7,38% 11,03% 11,09% 4,42% -14,64% -11,56% -5,08%
Soliditet 26,98% 22,05% 19,28% 22,94% 21,18% 19,92% 9,52% 25,97% 16,67% 15,24%
Kassalikviditet 145,22% 136,55% 40,93% 70,17% 94,87% 114,18% 78,91% 36,42% 58,39% 64,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...