Visa allt om Olivix AB
Visa allt om Olivix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 0 0 -5 0 -15 0 -2 -5 -6
Resultat efter finansnetto -18 140 -1 -10 -6 -16 -4 -27 0 64
Årets resultat -18 32 -1 -10 -6 -16 -4 -27 -4 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 157 18 18 24 30 144 140 169 170
Omsättningstillgångar 31 31 138 144 142 152 45 52 70 69
Tillgångar 181 188 156 162 167 182 188 192 239 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170 188 156 157 167 172 188 191 218 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 0 0 5 0 10 0 0 21 17
Skulder och eget kapital 181 188 156 162 167 182 188 192 239 239
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 0 0 -5 0 -15 0 -2 -5 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 93,92% 100,00% 100,00% 96,91% 100,00% 94,51% 100,00% 99,48% 91,21% 92,89%
Kassalikviditet 310,00% -% -% 2 880,00% -% 1 520,00% -% -% 333,33% 405,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...