Visa allt om BJ Leksaker i Gällivare Aktiebolag
Visa allt om BJ Leksaker i Gällivare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 12 778 12 027 11 269 11 441 9 479 8 357 7 934 8 286 7 076 10 264
Övrig omsättning 256 287 100 - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 334 539 425 402 -608 181 -62 241 469 907
Resultat efter finansnetto 319 606 671 503 -531 253 126 43 446 1 051
Årets resultat 135 323 429 257 2 216 228 -72 151 620
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 454 2 528 2 345 2 234 2 072 1 843 2 294 2 111 2 337 2 004
Omsättningstillgångar 5 347 5 403 4 653 4 662 4 270 4 610 3 936 4 566 5 383 4 865
Tillgångar 7 800 7 931 6 998 6 895 6 342 6 453 6 230 6 677 7 720 6 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 605 4 790 4 466 4 037 3 781 3 778 3 562 3 334 3 406 3 598
Obeskattade reserver 669 569 399 304 168 826 883 1 041 1 033 876
Avsättningar (tkr) 725 703 683 690 683 387 387 387 394 391
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 802 1 869 1 449 1 865 1 710 1 461 1 398 1 916 2 887 2 004
Skulder och eget kapital 7 800 7 931 6 998 6 895 6 342 6 453 6 230 6 677 7 720 6 869
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 675 760 660 610 540 365 517 849
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 200 - - - 0 175 309
Löner till övriga anställda 2 397 2 403 1 713 1 209 1 025 662 726 793 535 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 925 880 882 730 622 516 505 466 431 664
Utdelning till aktieägare 134 320 0 0 0 0 0 0 0 343
Omsättning 13 034 12 314 11 369 11 441 9 479 8 357 7 934 8 286 7 076 10 268
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 825 2 005 1 878 1 907 1 580 1 671 1 587 1 657 1 415 2 053
Personalkostnader per anställd (tkr) 492 561 523 454 440 354 347 313 295 430
Rörelseresultat, EBITDA 393 591 473 462 -572 208 -33 272 513 986
Nettoomsättningförändring 6,24% 6,73% -1,50% 20,70% 13,43% 5,33% -4,25% 17,10% -% -%
Du Pont-modellen 4,54% 7,65% 9,60% 7,31% -8,36% 3,92% 2,20% 5,27% 6,71% 15,33%
Vinstmarginal 2,77% 5,05% 5,96% 4,41% -5,59% 3,03% 1,73% 4,25% 7,32% 10,26%
Bruttovinstmarginal 43,57% 44,70% 45,81% 41,67% 38,04% 37,98% 37,09% 36,62% 38,47% 40,09%
Rörelsekapital/omsättning 27,74% 29,38% 28,43% 24,45% 27,01% 37,68% 31,99% 31,98% 35,27% 27,87%
Soliditet 65,73% 65,99% 68,27% 61,80% 61,57% 67,98% 67,62% 61,16% 53,75% 61,56%
Kassalikviditet 132,69% 131,57% 113,73% 106,65% 102,75% 172,01% 124,82% 126,46% 112,12% 127,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...