Visa allt om N C S Läkarmottagning Aktiebolag
Visa allt om N C S Läkarmottagning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 545 792 853 897 939 890 991 1 020 1 007 1 020
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 107 231 128 152 127 78 118 150 144 184
Resultat efter finansnetto 89 216 119 137 109 63 108 129 124 168
Årets resultat 66 163 88 108 66 50 70 69 75 89
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 735 735 735 735 735 735 737 743 749 757
Omsättningstillgångar 369 377 276 330 278 244 235 299 293 268
Tillgångar 1 104 1 112 1 011 1 065 1 013 979 972 1 042 1 041 1 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 325 338 255 247 209 223 273 324 346 360
Obeskattade reserver 180 177 164 166 177 157 153 144 113 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 362 365 368 371 374 377 380
Kortfristiga skulder 599 597 592 290 262 231 175 201 206 190
Skulder och eget kapital 1 104 1 112 1 011 1 065 1 013 979 972 1 042 1 041 1 024
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 203 - - 432 460 458 516 516 513 482
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 286 405 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 78 107 139 136 152 166 133 196 203 165
Utdelning till aktieägare 0 80 80 80 70 80 100 120 91 89
Omsättning 545 792 853 897 939 890 991 1 020 1 007 1 020
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 545 396 427 449 470 890 991 1 020 1 007 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) 284 204 280 289 313 645 723 734 728 683
Rörelseresultat, EBITDA 107 231 128 152 127 80 124 156 152 193
Nettoomsättningförändring -31,19% -7,15% -4,91% -4,47% 5,51% -10,19% -2,84% 1,29% -1,27% -%
Du Pont-modellen 9,69% 20,86% 12,76% 14,27% 12,54% 7,97% 12,14% 14,40% 13,83% 17,97%
Vinstmarginal 19,63% 29,29% 15,12% 16,95% 13,53% 8,76% 11,91% 14,71% 14,30% 18,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -42,20% -27,78% -37,05% 4,46% 1,70% 1,46% 6,05% 9,61% 8,64% 7,65%
Soliditet 42,16% 42,81% 37,88% 34,68% 33,51% 34,60% 39,69% 41,04% 41,05% 41,84%
Kassalikviditet 61,60% 63,15% 46,62% 113,79% 106,11% 105,63% 134,29% 148,76% 142,23% 141,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...