Visa allt om Team MH Bygg i Örebro AB
Visa allt om Team MH Bygg i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 957 1 027 844 994 1 850 2 756 2 943 2 681 324 32
Övrig omsättning 71 24 41 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 123 -38 31 -41 -165 -126 68 -41 -67
Resultat efter finansnetto 60 100 -64 11 -60 -175 -137 63 -40 -67
Årets resultat 60 100 -64 11 -60 -175 -137 50 -40 -67
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 8 32 69 131 194 198 136 57
Omsättningstillgångar 172 144 70 173 269 364 419 324 50 77
Tillgångar 172 144 78 204 339 495 612 522 186 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -147 -207 -307 -243 -254 -194 -19 117 68 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 204 172 227 279 270 239 135 113 37 5
Kortfristiga skulder 114 179 157 169 323 450 497 291 82 21
Skulder och eget kapital 172 144 78 204 339 495 612 522 186 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 265 205 235 163 23 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 112 261 248 271 301 749 675 493 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 44 70 84 98 232 345 278 176 7 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 028 1 051 885 1 009 1 850 2 756 2 943 2 681 324 32
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 3 5 4 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 957 1 027 844 994 617 551 736 894 324 32
Personalkostnader per anställd (tkr) 151 340 346 330 293 289 322 300 38 4
Rörelseresultat, EBITDA 84 131 -14 69 21 -103 -53 125 2 -31
Nettoomsättningförändring -6,82% 21,68% -15,09% -46,27% -32,87% -6,35% 9,77% 727,47% 912,50% -%
Du Pont-modellen 48,84% 85,42% -48,72% 15,20% -11,80% -32,73% -20,59% 13,03% -20,97% -49,62%
Vinstmarginal 8,78% 11,98% -4,50% 3,12% -2,16% -5,88% -4,28% 2,54% -12,04% -206,25%
Bruttovinstmarginal 49,32% 70,11% 61,26% 64,89% 68,54% 68,87% 60,62% 53,15% 48,77% 93,75%
Rörelsekapital/omsättning 6,06% -3,41% -10,31% 0,40% -2,92% -3,12% -2,65% 1,23% -9,88% 175,00%
Soliditet -85,47% -143,75% -393,59% -119,12% -74,93% -39,19% -3,10% 22,41% 36,56% 80,45%
Kassalikviditet 98,25% 35,20% 27,39% 95,86% 77,09% 76,44% 80,08% 106,87% 60,98% 366,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...