Visa allt om Dentalfakta i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Dentalfakta i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 113 2 0 56 120 274 747 2 063
Övrig omsättning - - - - - - - 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 -37 11 -29 -39 -37 -93 -100 -275 145
Resultat efter finansnetto -21 -37 22 -20 -31 -29 -75 -98 -272 254
Årets resultat -21 -37 22 -20 -31 -29 -75 -98 -35 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 93 97 135 294 429 393 56 855 901
Omsättningstillgångar 38 29 205 54 14 21 192 602 179 414
Tillgångar 102 122 303 188 308 450 586 657 1 034 1 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 113 150 178 298 430 559 633 911 1 035
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 9 153 10 10 20 27 24 123 43
Skulder och eget kapital 102 122 303 188 308 450 586 657 1 034 1 315
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 35 76 126 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 64
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 11 32 46 69
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 100 100 100 0 180 89
Omsättning 0 0 113 2 0 56 120 281 747 2 063
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 113 2 - 56 120 274 747 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 1 - - 1 52 111 178 163
Rörelseresultat, EBITDA -28 -33 19 -23 -31 -14 -63 -54 -221 199
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 5 550,00% -% -100,00% -53,33% -56,20% -63,32% -63,79% -%
Du Pont-modellen -% -% 7,59% -10,64% -% -6,44% -12,80% -14,61% -26,31% 19,39%
Vinstmarginal -% -% 20,35% -1 000,00% -% -51,79% -62,50% -35,04% -36,41% 12,36%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 46,02% 2 200,00% -% 1,79% 137,50% 210,95% 7,50% 17,98%
Soliditet 90,20% 92,62% 49,50% 94,68% 96,75% 95,56% 95,39% 96,35% 88,10% 91,68%
Kassalikviditet 422,22% 322,22% 133,99% 540,00% 140,00% 105,00% 711,11% 2 508,33% 145,53% 962,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...