Visa allt om Palmsunda Förvaltning AB
Visa allt om Palmsunda Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 099 6 003 6 028 5 847 4 710 3 824 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 967 1 033 888 1 431 901 1 404 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 850 690 306 1 021 349 1 077 1 931 1 0 0
Årets resultat 498 403 177 562 192 586 1 931 1 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 133 20 624 21 115 21 606 22 097 13 757 14 103 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 381 2 564 1 929 1 542 1 223 1 849 713 286 285 285
Tillgångar 23 514 23 188 23 043 23 148 23 320 15 606 14 816 286 285 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 636 4 137 3 734 3 557 2 995 2 803 2 217 287 285 285
Obeskattade reserver 1 076 866 694 617 361 274 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 697 16 606 17 430 17 849 11 029 11 458 11 798 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 105 1 578 1 185 1 125 8 936 1 071 801 0 0 0
Skulder och eget kapital 23 514 23 188 23 043 23 148 23 320 15 606 14 816 286 285 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 270 209 243 110 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 53 28 44 12 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 099 6 003 6 028 5 847 4 710 3 824 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 099 6 003 6 028 5 847 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 247 289 122 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 458 1 524 1 379 1 922 1 320 1 750 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 1,60% -0,41% 3,10% 24,14% 23,17% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 4,12% 4,46% 3,85% 6,18% 3,87% 8,86% -% -% -% -%
Vinstmarginal 15,87% 17,24% 14,73% 24,47% 19,17% 36,14% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -28,27% 16,43% 12,34% 7,13% -163,76% 20,35% -% -% -% -%
Soliditet 10,53% 20,75% 18,55% 17,33% 13,98% 19,26% 14,96% 100,35% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 66,23% 162,48% 162,78% 137,07% 13,69% 172,64% 89,01% -% -% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...