Visa allt om Ulf Hultberg Kyl- och Ventilationskonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 47 20 62 115 126 73 387 511 214
Övrig omsättning - - - - - - 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 17 -4 29 66 79 50 140 127 -4
Resultat efter finansnetto -7 46 -4 31 69 92 85 98 131 -1
Årets resultat -7 35 -4 23 52 68 96 34 93 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 8 10 13 15 20 13 15 20 13
Omsättningstillgångar 139 206 162 253 251 274 279 422 429 266
Tillgångar 147 214 172 266 266 293 292 438 449 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 178 143 147 174 192 220 157 214 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 36 29 119 92 101 73 247 235 127
Skulder och eget kapital 147 214 172 266 266 293 292 438 449 279
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 115 0 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 38 0 32
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 50 70 95 33 92 31
Omsättning 10 47 20 62 115 126 83 387 511 214
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 47 - 62 115 126 - 387 - 214
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 7 3 10 - 173 - 162
Rörelseresultat, EBITDA -7 19 -2 31 71 84 52 144 131 -1
Nettoomsättningförändring -78,72% 135,00% -67,74% -46,09% -8,73% 72,60% -81,14% -24,27% 138,79% -%
Du Pont-modellen -4,76% 21,50% -2,33% 12,03% 25,56% 31,06% 29,45% 33,33% 29,18% -0,36%
Vinstmarginal -70,00% 97,87% -20,00% 51,61% 59,13% 72,22% 117,81% 37,73% 25,64% -0,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 130,00% 361,70% 665,00% 216,13% 138,26% 137,30% 282,19% 45,22% 37,96% 64,95%
Soliditet 82,31% 83,18% 83,14% 55,26% 65,41% 65,53% 75,34% 41,43% 47,66% 54,12%
Kassalikviditet 534,62% 572,22% 558,62% 212,61% 272,83% 271,29% 382,19% 170,85% 182,55% 209,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...