Visa allt om Advokat Sune Kihlgren AB
Visa allt om Advokat Sune Kihlgren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 565 1 230 404 1 856 2 169 2 727 2 401 1 580 1 120 440
Övrig omsättning 80 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 985 264 -567 69 1 019 65 197 413 -21 212
Resultat efter finansnetto 117 264 -570 239 448 119 64 297 -165 163
Årets resultat -66 264 -570 152 304 70 2 166 -38 219
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 901 391 191 191 91 989 989 985 985 985
Omsättningstillgångar 212 1 063 843 2 951 2 013 3 853 1 931 1 871 1 743 1 627
Tillgångar 1 113 1 454 1 034 3 142 2 104 4 842 2 921 2 856 2 728 2 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 527 750 643 1 387 1 378 1 202 1 252 1 370 1 300 1 431
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 586 705 392 1 755 726 3 641 1 669 1 487 1 428 998
Skulder och eget kapital 1 113 1 454 1 034 3 142 2 104 4 842 2 921 2 856 2 728 2 613
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 131 - 0 0 900 900 662 500 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 131 - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 70 145 - 790 560 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 526 - - - 0 0
Sociala kostnader 60 81 41 304 240 367 378 304 271 27
Utdelning till aktieägare 160 157 156 174 143 127 120 120 96 92
Omsättning 1 645 1 230 404 1 856 2 169 2 727 2 401 1 580 1 120 440
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 565 1 230 404 1 856 2 169 2 727 2 401 1 580 1 120 440
Personalkostnader per anställd (tkr) 210 471 137 - 619 2 064 1 470 993 822 69
Rörelseresultat, EBITDA 985 264 -567 69 1 019 65 197 413 -21 212
Nettoomsättningförändring 27,24% 204,46% -78,23% -14,43% -20,46% 13,58% 51,96% 41,07% 154,55% -%
Du Pont-modellen 90,30% 18,16% -54,84% 8,05% 60,22% 3,12% 7,09% 14,99% -0,15% 8,99%
Vinstmarginal 64,22% 21,46% -140,35% 13,63% 58,41% 5,54% 8,62% 27,09% -0,36% 53,41%
Bruttovinstmarginal 92,33% 86,91% 100,00% 66,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -23,90% 29,11% 111,63% 64,44% 59,34% 7,77% 10,91% 24,30% 28,12% 142,95%
Soliditet 47,35% 51,58% 62,19% 44,14% 65,49% 24,82% 42,86% 47,97% 47,65% 59,86%
Kassalikviditet 36,18% 150,78% 215,05% 168,15% 277,27% 105,82% 115,70% 125,82% 122,06% 163,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...