Visa allt om Humanik AB
Visa allt om Humanik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 471 719 1 459 1 471 2 574 2 655 2 121 1 783 2 019 2 216
Övrig omsättning 95 131 22 22 28 19 149 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 638 -1 556 -830 -1 048 -1 208 413 435 -159 390 834
Resultat efter finansnetto -928 -1 410 2 098 1 267 -2 895 1 474 4 090 -836 998 2 049
Årets resultat 1 394 1 115 4 347 3 228 -969 2 855 3 542 240 444 2 049
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 015 7 087 7 171 7 316 7 732 7 248 6 541 4 786 2 832 2 975
Omsättningstillgångar 15 926 15 281 15 090 9 501 8 726 11 761 9 143 5 242 6 118 4 918
Tillgångar 22 941 22 367 22 261 16 817 16 458 19 009 15 684 10 028 8 950 7 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 345 12 500 11 885 10 798 10 900 12 169 9 844 6 602 6 562 6 198
Obeskattade reserver 4 328 3 943 3 930 2 974 2 414 1 712 843 500 0 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 932 5 276 5 571 2 484 2 552 4 278 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 336 648 875 562 591 850 4 997 2 926 2 388 1 450
Skulder och eget kapital 22 941 22 367 22 261 16 817 16 458 19 009 15 684 10 028 8 950 7 893
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 684 415 402 385 395 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 152 1 178 985 1 169 1 007 447 103 42 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 217 266 426 450 644 352 279 252 222 207
Utdelning till aktieägare 600 550 500 260 330 0 530 300 200 80
Omsättning 566 850 1 481 1 493 2 602 2 674 2 270 1 783 2 019 2 216
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 118 180 486 490 858 885 1 061 1 783 2 019 2 216
Personalkostnader per anställd (tkr) 370 386 491 560 844 425 392 679 617 587
Rörelseresultat, EBITDA -1 551 -1 417 -690 -908 -1 009 500 516 -68 487 931
Nettoomsättningförändring -34,49% -50,72% -0,82% -42,85% -3,05% 25,18% 18,96% -11,69% -8,89% -%
Du Pont-modellen -3,41% -5,61% 10,15% 7,55% -6,98% 7,94% 35,02% 3,96% 11,16% 25,97%
Vinstmarginal -166,03% -174,41% 154,90% 86,27% -44,60% 56,87% 258,98% 22,27% 49,48% 92,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,51% 8,02% 30,91% 48,38%
Rörelsekapital/omsättning 3 309,98% 2 035,19% 974,30% 607,68% 316,05% 410,96% 195,47% 129,89% 184,74% 156,50%
Soliditet 72,89% 69,64% 66,40% 77,24% 77,04% 70,65% 66,63% 69,43% 73,32% 80,77%
Kassalikviditet 4 735,42% 2 358,18% 1 724,57% 1 690,57% 1 476,48% 1 383,65% 182,97% 179,15% 256,20% 339,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...