Visa allt om A&T i Grästorp Aktiebolag
Visa allt om A&T i Grästorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 823 3 718 3 475 3 252 3 112 4 216 3 999 3 058 2 789 2 919
Övrig omsättning 234 231 35 5 186 189 11 16 8 54
Rörelseresultat (EBIT) -579 -1 303 -1 718 -1 250 -2 178 -375 -2 874 -701 -1 033 273
Resultat efter finansnetto 906 -428 141 34 -1 824 22 439 -2 562 30 396 22 926 72
Årets resultat 906 442 1 619 967 -1 767 21 992 -2 631 29 732 22 912 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 959 31 592 34 124 43 035 43 668 25 996 39 457 38 235 29 390 22 937
Omsättningstillgångar 21 773 20 281 15 366 5 074 4 069 22 424 8 372 5 579 1 820 274
Tillgångar 51 732 51 873 49 490 48 109 47 737 48 420 47 829 43 814 31 210 23 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 816 48 910 48 638 47 319 46 352 48 119 26 127 36 358 26 625 3 871
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 506 2 639 426 374 1 305 106 20 494 6 200 3 898 18 469
Kortfristiga skulder 410 324 426 416 80 195 1 208 1 256 687 871
Skulder och eget kapital 51 732 51 873 49 490 48 109 47 737 48 420 47 829 43 814 31 210 23 211
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 269 225 363 270 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 121 610 160 184 737 904 735 1 236 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 58 247 76 145 446 429 526 592 399
Utdelning till aktieägare 0 0 170 300 0 0 0 0 100 0
Omsättning 4 057 3 949 3 510 3 257 3 298 4 405 4 010 3 074 2 797 2 973
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 3 1 1 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 718 1 158 3 252 3 112 843 800 612 465 584
Personalkostnader per anställd (tkr) - 194 291 258 367 301 327 360 361 257
Rörelseresultat, EBITDA 664 6 -444 -100 -1 170 605 -2 145 -100 -619 683
Nettoomsättningförändring 2,82% 6,99% 6,86% 4,50% -26,19% 5,43% 30,77% 9,65% -4,45% -%
Du Pont-modellen 2,10% -0,81% 0,28% 2,69% -3,82% 46,83% -5,08% 69,73% 74,87% 1,61%
Vinstmarginal 28,38% -11,35% 4,03% 39,73% -58,61% 537,78% -60,74% 999,02% 837,79% 12,78%
Bruttovinstmarginal 99,42% 99,65% 100,00% 99,94% 97,27% 96,37% 96,17% 94,05% 92,61% 94,07%
Rörelsekapital/omsättning 558,80% 536,77% 429,93% 143,23% 128,18% 527,25% 179,14% 141,37% 40,62% -20,45%
Soliditet 96,30% 94,29% 98,28% 98,36% 97,10% 99,38% 54,63% 82,98% 85,31% 16,68%
Kassalikviditet 5 310,49% 6 258,02% 3 607,04% 1 219,71% 5 086,25% 11 460,00% 685,51% 437,42% 253,42% 22,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...