Visa allt om Kamine Aktiebolag
Visa allt om Kamine Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 167 207 295 277 365 561 690 414 392 582
Övrig omsättning - - - - 8 19 6 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) -61 -15 -40 -15 -19 22 51 16 -161 -57
Resultat efter finansnetto -61 -15 -40 -15 -19 22 51 16 -161 -57
Årets resultat -61 -15 -40 -15 -19 22 51 16 -161 -57
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 5 7 10 15 20
Omsättningstillgångar 115 76 173 134 219 289 434 158 193 124
Tillgångar 120 82 178 140 224 294 441 167 208 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50 66 106 121 139 117 66 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 31 113 34 103 154 324 101 158 94
Skulder och eget kapital 120 82 178 140 224 294 441 167 208 144
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 167 207 295 277 373 580 696 436 392 582
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 207 - - - - - - 392 582
Personalkostnader per anställd (tkr) - 29 - - - - - - 38 81
Rörelseresultat, EBITDA -61 -15 -40 -15 -19 91 53 21 -156 -50
Nettoomsättningförändring -19,32% -29,83% 6,50% -24,11% -34,94% -18,70% 66,67% 5,61% -32,65% -%
Du Pont-modellen -50,83% -18,29% -22,47% -10,71% -8,48% 7,48% 11,56% 9,58% -77,40% -39,58%
Vinstmarginal -36,53% -7,25% -13,56% -5,42% -5,21% 3,92% 7,39% 3,86% -41,07% -9,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,29% 50,72% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,95% 21,74% 20,34% 36,10% 31,78% 24,06% 15,94% 13,77% 8,93% 5,15%
Soliditet 41,67% 60,98% 37,08% 75,71% 54,02% 47,28% 26,53% 39,52% 24,04% 34,72%
Kassalikviditet 164,29% 245,16% 108,85% 197,06% 136,89% 125,32% 85,19% 105,94% 122,15% 131,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...