Visa allt om Kamine Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 207 295 277 365 561 690 414 392 582 399
Övrig omsättning - - - 8 19 6 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -40 -15 -19 22 51 16 -161 -57 -44
Resultat efter finansnetto -15 -40 -15 -19 22 51 16 -161 -57 -44
Årets resultat -15 -40 -15 -19 22 51 16 -161 -57 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 7 10 15 20 16
Omsättningstillgångar 76 173 134 219 289 434 158 193 124 89
Tillgångar 82 178 140 224 294 441 167 208 144 105
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 66 106 121 139 117 66 50 50 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 113 34 103 154 324 101 158 94 49
Skulder och eget kapital 82 178 140 224 294 441 167 208 144 105
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 36 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 2 0 0 0 1 0 0 0 10 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 207 295 277 373 580 696 436 392 582 399
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 207 - - - - - - 392 582 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 - - - - - - 38 81 101
Rörelseresultat, EBITDA -15 -40 -15 -19 91 53 21 -156 -50 -40
Nettoomsättningförändring -29,83% 6,50% -24,11% -34,94% -18,70% 66,67% 5,61% -32,65% 45,86% -%
Du Pont-modellen -18,29% -22,47% -10,71% -8,48% 7,48% 11,56% 9,58% -77,40% -39,58% -41,90%
Vinstmarginal -7,25% -13,56% -5,42% -5,21% 3,92% 7,39% 3,86% -41,07% -9,79% -11,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,29% 50,72% 100,00% 100,00% 84,46%
Rörelsekapital/omsättning 21,74% 20,34% 36,10% 31,78% 24,06% 15,94% 13,77% 8,93% 5,15% 10,03%
Soliditet 60,98% 37,08% 75,71% 54,02% 47,28% 26,53% 39,52% 24,04% 34,72% 53,07%
Kassalikviditet 245,16% 108,85% 197,06% 136,89% 125,32% 85,19% 105,94% 122,15% 131,91% 181,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...