Visa allt om Kvissleby Färg & Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 311 5 801 4 091 3 752 3 760 3 579 2 679 2 333 2 666 2 505
Övrig omsättning 63 94 9 11 10 94 70 79 164 154
Rörelseresultat (EBIT) 207 293 119 -199 114 249 96 148 17 61
Resultat efter finansnetto 195 284 115 -200 114 246 95 144 13 50
Årets resultat 103 157 114 -134 80 128 95 75 8 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 213 45 45 45 56 57 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 567 1 632 1 066 839 1 079 1 040 796 702 733 633
Tillgångar 1 781 1 845 1 111 884 1 124 1 096 853 702 733 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 787 680 566 700 620 492 397 342 334
Obeskattade reserver 137 80 0 0 66 66 0 37 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 84 125 0 46 0 0 0 44 81 0
Kortfristiga skulder 719 853 431 272 358 410 361 224 310 299
Skulder och eget kapital 1 781 1 845 1 111 884 1 124 1 096 853 702 733 633
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 300 100 0 206 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 1 438 1 069 882 903 785 303 366 338 344 272
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 573 465 394 357 304 259 212 146 233 185
Utdelning till aktieägare 50 50 50 0 0 0 0 0 20 0
Omsättning 6 374 5 895 4 100 3 763 3 770 3 673 2 749 2 412 2 830 2 659
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 4 3 3 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 578 1 934 1 364 1 251 940 1 193 893 2 333 1 333 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) 511 515 436 428 283 296 232 494 398 345
Rörelseresultat, EBITDA 243 316 119 -199 114 249 97 148 17 61
Nettoomsättningförändring 8,79% 41,80% 9,04% -0,21% 5,06% 33,59% 14,83% -12,49% 6,43% -%
Du Pont-modellen 11,62% 15,88% 10,71% -22,51% 10,14% 22,72% 11,37% 21,23% 2,32% 9,79%
Vinstmarginal 3,28% 5,05% 2,91% -5,30% 3,03% 6,96% 3,62% 6,39% 0,64% 2,48%
Bruttovinstmarginal 50,32% 48,91% 54,39% 51,12% 54,97% 47,97% 46,88% 45,48% 41,45% 39,44%
Rörelsekapital/omsättning 13,44% 13,43% 15,52% 15,11% 19,18% 17,60% 16,24% 20,49% 15,87% 13,33%
Soliditet 53,16% 46,04% 61,21% 64,03% 66,61% 61,01% 57,68% 60,35% 46,66% 52,76%
Kassalikviditet 109,32% 90,97% 117,87% 136,40% 134,36% 117,32% 91,41% 91,07% 96,13% 69,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...