Visa allt om Fuzzy Logic Aktiebolag
Visa allt om Fuzzy Logic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 293 4 307 3 760 3 880 4 176 2 665 2 470 3 415 4 538 2 624
Övrig omsättning 3 - - 8 - 46 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 794 0 372 304 333 127 43 45 214 24
Resultat efter finansnetto 732 -69 309 208 251 20 1 -55 11 -67
Årets resultat 576 -69 280 111 251 20 1 -55 11 -67
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 126 131 17 35 68 103 178 217 101 127
Omsättningstillgångar 1 377 992 1 356 930 1 582 1 179 1 477 1 161 425 497
Tillgångar 1 502 1 122 1 373 965 1 650 1 282 1 655 1 378 525 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 619 43 426 227 395 145 125 124 125 114
Obeskattade reserver 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 187 197 168 201 198 181 192 315 215 382
Kortfristiga skulder 696 882 779 485 1 057 957 1 339 939 186 128
Skulder och eget kapital 1 502 1 122 1 373 965 1 650 1 282 1 655 1 378 525 623
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 248 701 727 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 546 385 495 402 1 025 0 2 0 150 390
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 206 316 246 166 369 45 123 218 334 296
Utdelning till aktieägare 0 0 314 0 0 0 0 12 0 0
Omsättning 4 296 4 307 3 760 3 888 4 176 2 711 2 470 3 415 4 538 2 624
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 147 2 154 1 880 3 880 4 176 2 665 2 470 3 415 2 269 1 312
Personalkostnader per anställd (tkr) 391 657 487 582 1 401 117 459 1 062 621 589
Rörelseresultat, EBITDA 824 10 390 337 368 165 91 91 250 68
Nettoomsättningförändring -0,33% 14,55% -3,09% -7,09% 56,70% 7,89% -27,67% -24,75% 72,94% -%
Du Pont-modellen 53,40% 0,00% 27,46% 31,92% 20,18% 9,91% 2,60% 3,27% 40,76% 3,85%
Vinstmarginal 18,68% 0,00% 10,03% 7,94% 7,97% 4,77% 1,74% 1,32% 4,72% 0,91%
Bruttovinstmarginal 59,49% 54,59% 57,45% 38,79% 57,61% 44,58% 90,73% 90,28% 82,75% 84,95%
Rörelsekapital/omsättning 15,86% 2,55% 15,35% 11,47% 12,57% 8,33% 5,59% 6,50% 5,27% 14,06%
Soliditet 41,21% 3,83% 31,03% 27,65% 23,94% 11,31% 7,55% 9,00% 23,81% 18,30%
Kassalikviditet 141,24% 58,39% 113,48% 111,75% 120,15% 90,49% 109,26% 122,36% 200,00% 373,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...