Visa allt om Göran Gustavssons Servering & Catering Aktiebolag
Visa allt om Göran Gustavssons Servering & Catering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 927 5 562 5 209 4 331 3 710 2 971 2 461 2 202 1 898 1 695
Övrig omsättning 188 312 248 2 - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 243 15 92 -55 285 251 25 39 124 99
Resultat efter finansnetto 241 12 90 -56 284 244 17 31 116 92
Årets resultat 186 12 90 -56 284 244 17 31 116 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 19 31 43 46 7 4 6 8
Omsättningstillgångar 851 668 558 539 493 368 263 305 269 211
Tillgångar 851 676 577 571 537 414 269 308 275 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 148 137 47 103 -181 -426 -443 -474 -590
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 3 3 4 0 193 270 332 355 446
Kortfristiga skulder 514 524 437 520 434 401 424 419 394 364
Skulder och eget kapital 851 676 577 571 537 414 269 308 275 219
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 255 201 541 0 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 003 1 924 1 757 1 505 1 189 558 522 0 463 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 763 836 852 687 431 321 280 226 179 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 115 5 874 5 457 4 333 3 710 2 974 2 461 2 202 1 898 1 695
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 5 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 988 927 868 722 742 743 615 551 475 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 475 438 333 306 268 238 176 145 152
Rörelseresultat, EBITDA 250 26 104 -43 297 257 28 41 126 101
Nettoomsättningförändring 6,56% 6,78% 20,27% 16,74% 24,87% 20,72% 11,76% 16,02% 11,98% -%
Du Pont-modellen 28,55% 2,22% 15,94% -9,63% 53,07% 60,63% 9,29% 12,66% 45,09% 45,21%
Vinstmarginal 4,10% 0,27% 1,77% -1,27% 7,68% 8,45% 1,02% 1,77% 6,53% 5,84%
Bruttovinstmarginal 61,55% 60,86% 63,03% 59,82% 62,70% 57,83% 50,63% 48,86% 51,26% 49,44%
Rörelsekapital/omsättning 5,69% 2,59% 2,32% 0,44% 1,59% -1,11% -6,54% -5,18% -6,59% -9,03%
Soliditet 39,37% 21,89% 23,74% 8,23% 19,18% -43,72% -158,36% -143,83% -172,36% -269,41%
Kassalikviditet 153,31% 121,18% 113,04% 96,92% 108,76% 87,53% 58,96% 68,74% 60,15% 52,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...