Visa allt om Venhagsvallen i Målilla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 975 975 1 000 1 025 1 025 1 033 1 025 876 675 487
Övrig omsättning 326 - - - 57 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 19 -39 224 126 219 305 220 -72 -83 -210
Resultat efter finansnetto 20 -29 224 144 220 299 211 -84 -96 -222
Årets resultat 20 -29 224 144 220 299 211 -84 -96 -222
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 225 186 240 295 352 384 455 533 542
Omsättningstillgångar 982 926 1 045 758 497 848 107 113 69 160
Tillgångar 1 196 1 151 1 231 998 792 1 201 492 568 602 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 071 1 051 1 079 856 711 491 192 -20 64 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 3 3 3 3 3 70 106 142 178
Kortfristiga skulder 121 97 148 139 77 706 229 481 395 364
Skulder och eget kapital 1 196 1 151 1 231 998 792 1 201 492 568 602 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 312 243 421 305 156 211 158 150 123 97
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 134 103 169 137 55 75 57 52 35 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 301 975 1 000 1 025 1 082 1 033 1 025 876 675 487
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 488 488 500 513 1 025 517 1 025 876 675 487
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 53 86 91 85 42 74 81 47 58
Rörelseresultat, EBITDA 86 19 279 181 276 365 317 16 3 -154
Nettoomsättningförändring 0,00% -2,50% -2,44% 0,00% -0,77% 0,78% 17,01% 29,78% 38,60% -%
Du Pont-modellen 1,76% -2,52% 18,20% 14,43% 27,78% 25,40% 45,53% -12,15% -13,46% -29,73%
Vinstmarginal 2,15% -2,97% 22,40% 14,05% 21,46% 29,53% 21,85% -7,88% -12,00% -42,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,31% 85,03% 89,70% 60,39% 40,98% 13,75% -11,90% -42,01% -48,30% -41,89%
Soliditet 89,55% 91,31% 87,65% 85,77% 89,77% 40,88% 39,02% -3,52% 10,63% 22,90%
Kassalikviditet 811,57% 954,64% 706,08% 545,32% 645,45% 120,11% 46,72% 23,49% 17,47% 43,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...