Visa allt om Venhagsvallen i Målilla Aktiebolag
Visa allt om Venhagsvallen i Målilla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 975 975 975 1 000 1 025 1 025 1 033 1 025 876 675
Övrig omsättning 419 326 - - - 57 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -172 19 -39 224 126 219 305 220 -72 -83
Resultat efter finansnetto -167 20 -29 224 144 220 299 211 -84 -96
Årets resultat -167 20 -29 224 144 220 299 211 -84 -96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 214 225 186 240 295 352 384 455 533
Omsättningstillgångar 883 982 926 1 045 758 497 848 107 113 69
Tillgångar 1 026 1 196 1 151 1 231 998 792 1 201 492 568 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 854 1 071 1 051 1 079 856 711 491 192 -20 64
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 3 3 3 3 3 70 106 142
Kortfristiga skulder 172 121 97 148 139 77 706 229 481 395
Skulder och eget kapital 1 026 1 196 1 151 1 231 998 792 1 201 492 568 602
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 428 312 243 421 305 156 211 158 150 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 264 134 103 169 137 55 75 57 52 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 394 1 301 975 1 000 1 025 1 082 1 033 1 025 876 675
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 488 488 488 500 513 1 025 517 1 025 876 675
Personalkostnader per anställd (tkr) 346 239 53 86 91 85 42 74 81 47
Rörelseresultat, EBITDA -100 86 19 279 181 276 365 317 16 3
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% -2,50% -2,44% 0,00% -0,77% 0,78% 17,01% 29,78% -%
Du Pont-modellen -16,28% 1,76% -2,52% 18,20% 14,43% 27,78% 25,40% 45,53% -12,15% -13,46%
Vinstmarginal -17,13% 2,15% -2,97% 22,40% 14,05% 21,46% 29,53% 21,85% -7,88% -12,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 72,92% 88,31% 85,03% 89,70% 60,39% 40,98% 13,75% -11,90% -42,01% -48,30%
Soliditet 83,24% 89,55% 91,31% 87,65% 85,77% 89,77% 40,88% 39,02% -3,52% 10,63%
Kassalikviditet 513,37% 811,57% 954,64% 706,08% 545,32% 645,45% 120,11% 46,72% 23,49% 17,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...