Visa allt om BOAC Gruppboende Aktiebolag
Visa allt om BOAC Gruppboende Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 0 0 0 181 646 652 1 056 1 451 5 006
Övrig omsättning - - - - - - - 269 3 6 362
Rörelseresultat (EBIT) - -10 -157 -23 -67 -42 -144 -359 -2 729 5 216
Resultat efter finansnetto - -10 -157 -22 -68 -42 -142 -420 -2 750 5 062
Årets resultat - -10 -158 -16 -476 -42 -142 -420 -1 766 3 116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0 0 0 0 665 690
Omsättningstillgångar - 716 727 887 909 1 415 1 454 1 722 2 831 5 958
Tillgångar - 716 727 887 909 1 415 1 454 1 722 3 496 6 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 717 726 883 900 1 376 1 418 1 560 1 980 3 836
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 45 126 422
Kortfristiga skulder - 0 0 3 9 39 36 117 1 389 1 390
Skulder och eget kapital - 716 727 887 909 1 415 1 454 1 722 3 496 6 648
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 174 1 204 1 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 45 248 649
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 65 538 727
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning - 0 0 0 181 646 652 1 325 1 454 11 368
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 - - 1 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 056 484 1 252
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 352 638 607
Rörelseresultat, EBITDA - -10 -157 -23 -67 -41 -144 -343 -2 704 5 241
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -71,98% -0,92% -38,26% -27,22% -71,01% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -7,26% -2,97% -9,70% -20,27% -77,49% 78,56%
Vinstmarginal -% -% -% -% -36,46% -6,50% -21,63% -33,05% -186,70% 104,33%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 77,90% 59,75% 28,07% 52,46% 30,88% 68,60%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 497,24% 213,00% 217,48% 151,99% 99,38% 91,25%
Soliditet -% 100,14% 99,86% 99,55% 99,01% 97,24% 97,52% 90,59% 56,64% 68,53%
Kassalikviditet -% -% -% 5 333,33% 2 022,22% 712,82% 1 350,00% 644,44% 122,03% 348,63%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...