Visa allt om Bödagruppen AB
Visa allt om Bödagruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 716 594 474 765 546 434 564 498 611 504
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 24 -77 237 -16 -156 40 32 55 -45
Resultat efter finansnetto 63 23 -79 233 -12 -163 40 33 55 -46
Årets resultat 57 23 -63 204 -12 -163 29 24 44 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 29 78 96 88 85 105 128 113 67
Omsättningstillgångar 302 231 162 228 15 167 172 197 247 143
Tillgångar 308 260 241 323 103 252 277 325 360 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 272 215 192 256 52 64 227 198 174 130
Obeskattade reserver 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kortfristiga skulder 36 45 48 52 51 188 50 128 186 77
Skulder och eget kapital 308 260 241 323 103 252 277 325 360 210
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 40 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 358 207 97 78 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 112 65 30 20 0 13 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 716 594 474 765 546 434 564 498 611 504
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 716 594 474 765 546 434 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 273 128 111 - 62 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 72 41 -60 260 5 -136 63 55 70 -31
Nettoomsättningförändring 20,54% 25,32% -38,04% 40,11% 25,81% -23,05% 13,25% -18,49% 21,23% -%
Du Pont-modellen 20,78% 9,23% -31,95% 73,37% -2,91% -61,90% 14,44% 10,15% 15,56% -21,43%
Vinstmarginal 8,94% 4,04% -16,24% 30,98% -0,55% -35,94% 7,09% 6,63% 9,17% -8,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 93,86% 91,76% 74,42% 87,06% 88,96% 85,92% 86,71%
Rörelsekapital/omsättning 37,15% 31,31% 24,05% 23,01% -6,59% -4,84% 21,63% 13,86% 9,98% 13,10%
Soliditet 88,31% 82,69% 79,67% 82,91% 50,49% 25,40% 81,95% 60,92% 48,33% 61,90%
Kassalikviditet 838,89% 513,33% 337,50% 438,46% 29,41% 88,83% 338,00% 151,56% 131,72% 183,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...