Visa allt om Ödeshögs Fastighetsbolag Aktiebolag
Visa allt om Ödeshögs Fastighetsbolag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 679 828 1 068 1 071 718 288 288 288
Övrig omsättning - - 986 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -10 1 326 -9 -6 93 92 167 162 175
Resultat efter finansnetto -1 -10 746 -43 -50 55 51 930 127 941
Årets resultat 9 4 -296 0 0 26 26 869 84 883
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 567 1 650 1 734 1 765 1 467 1 533 1 600
Omsättningstillgångar 206 286 304 350 585 691 528 251 823 1 528
Tillgångar 206 286 304 1 917 2 236 2 424 2 294 1 718 2 356 3 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 166 162 608 607 807 781 755 1 354 1 767
Obeskattade reserver 16 30 46 46 90 141 125 112 78 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 700 642 664 721 745 803 861
Kortfristiga skulder 14 90 96 563 896 811 665 106 120 431
Skulder och eget kapital 206 286 304 1 917 2 236 2 424 2 294 1 718 2 356 3 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 556 489 294 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 70 412 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 80 187 231 215 131 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 1 200 0
Omsättning 0 0 1 665 828 1 068 1 071 718 288 288 288
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 679 828 1 068 1 071 718 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 154 599 789 706 425 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -10 1 326 74 77 176 160 233 228 241
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -18,00% -22,47% -0,28% 49,16% 149,31% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 255,26% -0,47% -0,27% 3,84% 4,10% 57,33% 7,47% 31,33%
Vinstmarginal -% -% 114,29% -1,09% -0,56% 8,68% 13,09% 342,01% 61,11% 340,28%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 30,63% -25,72% -29,12% -11,20% -19,08% 50,35% 244,10% 380,90%
Soliditet 91,01% 66,22% 64,44% 33,48% 30,11% 37,58% 37,97% 48,64% 59,85% 58,08%
Kassalikviditet 1 471,43% 317,78% 316,67% 62,17% 65,29% 85,20% 79,40% 236,79% 685,83% 354,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...