Visa allt om Laurentius Invest AB
Visa allt om Laurentius Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 725 251 8 079 12 911 370 8 369
Övrig omsättning 20 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -215 -133 -9 -9 9 -743 -3 1 351 -1 199 1 274
Resultat efter finansnetto 72 39 748 4 505 -14 50 -664 84 4 400 -1 124 1 328
Årets resultat 72 39 748 4 495 -14 -637 -1 278 62 4 193 -1 121 1 026
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 945 5 486 1 822 1 806 1 700 1 900 1 910 1 910 152 155
Omsättningstillgångar 25 801 42 217 3 465 343 2 286 3 261 2 372 4 856 2 563 3 771
Tillgångar 37 746 47 703 5 287 2 149 3 986 5 160 4 282 6 765 2 715 3 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 967 42 895 4 647 1 453 1 718 4 854 4 132 6 720 2 627 3 538
Obeskattade reserver 380 380 380 380 380 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 399 4 428 260 316 1 889 306 150 45 87 385
Skulder och eget kapital 37 746 47 703 5 287 2 149 3 986 5 160 4 282 6 765 2 715 3 926
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 500 250 250 4 000 1 000 250 100 300
Omsättning 20 0 0 0 1 725 251 8 079 12 911 370 8 369
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -182 -133 -9 -9 9 -743 -3 1 352 -1 196 1 277
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 587,25% -96,89% -37,43% 3 389,46% -95,58% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 1,25% -12,85% 1,96% 65,04% -41,36% 33,83%
Vinstmarginal -% -% -% -% 2,90% -264,14% 1,04% 34,08% -303,51% 15,87%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 0,87% -292,83% 0,07% 10,54% -318,38% 15,45%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 23,01% 1 177,29% 27,50% 37,26% 669,19% 40,46%
Soliditet 72,23% 90,54% 93,50% 81,41% 50,13% 94,07% 96,50% 99,33% 96,76% 90,17%
Kassalikviditet 248,11% 953,41% 1 332,69% 108,54% 121,02% 572,22% 344,67% 1 233,33% 547,13% 278,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...