Visa allt om EW Fastigheter AB
Visa allt om EW Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 499 316 364 392 425 485 438 454 439 322
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 121 -46 51 61 113 34 118 14 145 52
Resultat efter finansnetto 97 -73 20 32 74 -1 79 -38 97 29
Årets resultat 99 -57 3 21 74 -1 84 -38 97 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 267 1 303 1 334 1 365 1 391 1 423 1 454 1 440 1 471 1 239
Omsättningstillgångar 124 64 104 203 169 127 63 16 59 190
Tillgångar 1 391 1 367 1 437 1 568 1 561 1 550 1 518 1 455 1 530 1 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 448 349 406 403 382 308 309 226 263 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 495 500 1 016 1 028 1 037 1 052 1 064 1 076 1 088
Kortfristiga skulder 944 524 532 149 151 204 157 166 190 174
Skulder och eget kapital 1 391 1 367 1 437 1 568 1 561 1 550 1 518 1 455 1 530 1 429
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 3 135 136 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 40 46 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 499 316 364 392 425 485 438 454 439 322
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 454 439 322
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 126 109 26
Rörelseresultat, EBITDA 152 -15 82 92 144 66 150 45 175 77
Nettoomsättningförändring 57,91% -13,19% -7,14% -7,76% -12,37% 10,73% -3,52% 3,42% 36,34% -%
Du Pont-modellen 8,70% -3,37% 3,62% 4,02% 7,24% 2,19% 7,77% 0,96% 9,48% 3,64%
Vinstmarginal 24,25% -14,56% 14,29% 16,07% 26,59% 7,01% 26,94% 3,08% 33,03% 16,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -164,33% -145,57% -117,58% 13,78% 4,24% -15,88% -21,46% -33,04% -29,84% 4,97%
Soliditet 32,21% 25,53% 28,25% 25,70% 24,47% 19,87% 20,36% 15,53% 17,19% 11,69%
Kassalikviditet 13,14% 12,21% 19,55% 136,24% 111,92% 62,25% 40,13% 9,64% 31,05% 109,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...