Visa allt om J-E Nordström Rör Aktiebolag
Visa allt om J-E Nordström Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 278 215 377 319 478 244 354 563 828
Övrig omsättning 70 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 123 62 194 184 186 102 24 -185 9
Resultat efter finansnetto -6 139 70 132 187 210 122 25 -197 20
Årets resultat -10 113 44 104 141 159 122 25 -197 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 15 31 47 63 79 0 0
Omsättningstillgångar 681 818 783 932 775 760 618 455 630 1 117
Tillgångar 681 818 783 947 806 807 681 534 630 1 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 633 743 730 786 682 691 532 434 410 625
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 76 53 161 124 116 149 100 221 492
Skulder och eget kapital 681 818 783 947 806 807 681 534 630 1 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 60 18 72 27 111 352 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 24 26 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 8 9 12 6 12 8 55 142 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 19
Omsättning 84 278 215 377 319 478 244 354 563 828
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 278 215 377 319 478 244 354 563 828
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 32 38 52 24 83 35 165 521 589
Rörelseresultat, EBITDA 23 123 77 210 200 202 118 25 -185 11
Nettoomsättningförändring -94,96% 29,30% -42,97% 18,18% -33,26% 95,90% -31,07% -37,12% -32,00% -%
Du Pont-modellen 3,52% 17,48% 9,20% 20,49% 24,44% 26,39% 18,36% 5,06% -28,57% 2,15%
Vinstmarginal 171,43% 51,44% 33,49% 51,46% 61,76% 44,56% 51,23% 7,63% -31,97% 2,90%
Bruttovinstmarginal 57,14% 98,92% 100,00% 98,94% 99,06% 82,43% 99,59% 99,72% 99,29% 98,55%
Rörelsekapital/omsättning 4 528,57% 266,91% 339,53% 204,51% 204,08% 134,73% 192,21% 100,28% 72,65% 75,48%
Soliditet 92,95% 90,83% 93,23% 83,00% 84,62% 85,63% 78,12% 81,27% 65,08% 55,95%
Kassalikviditet 1 448,94% 1 076,32% 1 477,36% 578,88% 625,00% 655,17% 414,77% 455,00% 285,07% 227,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...