Visa allt om J-E Nordström Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 278 215 377 319 478 244 354 563 828 853
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 123 62 194 184 186 102 24 -185 9 122
Resultat efter finansnetto 139 70 132 187 210 122 25 -197 20 120
Årets resultat 113 44 104 141 159 122 25 -197 13 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 15 31 47 63 79 0 0 2
Omsättningstillgångar 818 783 932 775 760 618 455 630 1 117 1 219
Tillgångar 818 783 947 806 807 681 534 630 1 117 1 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 743 730 786 682 691 532 434 410 625 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 76 53 161 124 116 149 100 221 492 609
Skulder och eget kapital 818 783 947 806 807 681 534 630 1 117 1 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 60 18 72 27 111 352 380 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 8 9 12 6 12 8 55 142 144 149
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 19 0
Omsättning 278 215 377 319 478 244 354 563 828 853
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 278 215 377 319 478 244 354 563 828 853
Personalkostnader per anställd (tkr) 32 38 52 24 83 35 165 521 589 622
Rörelseresultat, EBITDA 123 77 210 200 202 118 25 -185 11 124
Nettoomsättningförändring 29,30% -42,97% 18,18% -33,26% 95,90% -31,07% -37,12% -32,00% -2,93% -%
Du Pont-modellen 17,48% 9,20% 20,49% 24,44% 26,39% 18,36% 5,06% -28,57% 2,15% 10,24%
Vinstmarginal 51,44% 33,49% 51,46% 61,76% 44,56% 51,23% 7,63% -31,97% 2,90% 14,65%
Bruttovinstmarginal 98,92% 100,00% 98,94% 99,06% 82,43% 99,59% 99,72% 99,29% 98,55% 99,77%
Rörelsekapital/omsättning 266,91% 339,53% 204,51% 204,08% 134,73% 192,21% 100,28% 72,65% 75,48% 71,51%
Soliditet 90,83% 93,23% 83,00% 84,62% 85,63% 78,12% 81,27% 65,08% 55,95% 50,12%
Kassalikviditet 1 076,32% 1 477,36% 578,88% 625,00% 655,17% 414,77% 455,00% 285,07% 227,03% 200,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...